Döviz arzı nedir? (Ekonomi)

0

Döviz arzı nedir? (Ekonomi)

(Foreign exchange supply) Bir ülkenin elde ettiği döviz gelirlerini ifade eder. Salt ekonomik açıdan döviz arzı, döviz kurunun pozitif bir fonksiyonudur. Yani döviz fiyatlarıarttıkça döviz arzı da yükselir. Oysa döviz talebi ile döviz kurları arasında ters yönlü bir.ilişki vardır. Döviz arzının temel kaynağı ihracattır. Mal ihra çatının yanında, dış turizm, taşımacılık, bankacılık ve işçi dövizleri gibi hizmet satışlan da önemli bir kaynaktır. Diğer bir kaynak da yabancıların ülkede yaptıkları dolaysız yatırımlarla yerli tahvil ve hisse senetlerinin yabancılara satışı yoluyla sağlanan sermaye fonlarıdır. Değişken Kur Sistemlerinde döviz arzı ile döviz talebi Döviz Kurlannı belirleyen faktörlerdir.

Bu konuda daha fazla bilgi

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.