Elmasın yapısı

0

Elmasın yapısı

Maddelerin dört temel hali göz önüne alındığında katıların yapısı, sıvı, gaz ve plazmaya göre daha düzenlidir. Bunun sebebi katıların birçoğunun kristal yapıya sahip olması ve bu yapıyı oluşturan atomlar arasındaki bağlardır. Kristal yapı, madde atomlarının düzenli olarak tekrar etmesidir. Elmasın en belirgin özelliği sertliği olup bu değer sertlik göstergesindeki en yüksek değer olan 10dur.

Elmas ile grafit molekülleri kıyaslandığında, aynı sayıda ve türde atom içermelerine karşın elmas grafite oranla çok daha değerli bir madendir. Bu durum elmasın kristal yapısının grafitten farklı olmasından kaynaklanır. Elmas atomlarının birbirleriyle yaptığı bağların açıları ve dizilişleri onun diğer bütün mineralleri çizebilmesini sağlar. Ayrıca bu diziliş onun mükemmel bir şekilde parlamasını gerçekleştirir. Elmas gibi kristal yapıya sahip olmayan maddelere amorf yapı denir. Katıların atomları ve molekülleri birbirine yakın mesafededir ve aralarındaki boşluk yok denecek kadar azdır. Bu nedenle atomlar arasındaki çekim kuvveti çok yüksektir.

Özellikleri

En belirgin özelliği sertliğidir. Mineralojide kullanılan mohs sertlik göstergesinde en yüksek rakamla (10) gösterilir. Bu, diğer bütün mineralleri çizebilmesi demektir. Sertliğinden dolayı endüstriyel aletlerde kullanılması büyük önem kazanmıştır. Keza dayanıklılığından ve ışığı çok iyi kırmasından dolayı kıymetli bir zinet eşyasıdır. Elmas mineralinin her cihetteki sertliği aynı değildir. Fakat X ve Gama ışınları ile en sert yönüne doğru yönlendirilerek, aletlerde kesici olarak kullanılması sağlanır. Elmas, ametalik özellikler gösterir.

Erime noktası 3500°C’dir. Yoğunluğu yaklaşık 3,5 gr/cm 3 tür. Havada 850°C’de yanar. Havasız ortamda 1500°C’de grafite dönüşür. Oda sıcaklığında hiçbir madde etki etmez. Florla 750°C’de, karbon tetra florür (CF 4 ) bileşiğini meydana getirir. Diğer halojenlerle birleşmez. Elmas izometrik bir sistemde kristallenir. Her karbon atomu kendisini çevreleyen dört karbon atomuyla düzgün dörtyüzlü meydana getirecek şekilde bağlanmıştır.

Daha doğrusu iki tane kare tabanlı piramidin taban tabana gelmiş şekli görünümündedir. 12 yüzlü ve kübik kristal yapıları da vardır. Kristallerin rengi beyaz, kahverengi, siyah veya renksiz olabilir. Mineralin içinde yabancı atom mevcudiyeti de söz konusu olabilir. Fakat her 10.000 karbon atomu başına ancak bir tane yabancı atom bulunur. Hatta güzel tabii elmasta 100.000 atom başına ancak 1 tane yabancı atom bulunur. Elmasın tartılmasında ölçü birimi olarak kırat kullanılır (1 kırat 200 miligrama eşittir). Elmasın optik özellikleri ona güzellik ve kıymetli zinet eşyası özelliğini vermektedir. Işığı kırma indisi çok yüksektir (2,417).

Yani içeri kabul ettiği ışın yansıttığı ışına göre fazladır. Keza ışını disperse etme (yani, beyaz ışını renklere ayırma) kabiliyeti de oldukça yüksektir. Radyasyonları tutma özelliklerine göre iki tiptedirler. Birinci tip, görünen ışını absorbe edenler (soğuranlar, emenler); ikinci tip ise, morötesi ve kızılötesi ışınları absorbe edenlerdir. İkinci tip elmaslar tabii halde mavi renklidirler. Elmas, mükemmel bir elektrik izolatörüdür. Keza ısı iletkenliği en yüksek olan maddedir. Bu özelliğinden dolayı zarar görmeden kesilebilir.

Bu konuda daha fazla bilgi

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.