Emperyalist ne demek?

0

Emperyalist ne demek?

Yayılmacılık olarak da bilinen “bir devletin başka bir devletin kaynaklarından yararlanması ve isteği doğrultusunda ülkeye etkide bulunması” durumunu benimseyen kişi veya devletlere emperyalist denir.

Dilimize Fransızcadan geçmiştir ve cümle içinde sıfat olarak yer alan bir kelimedir.

Emperyalist sistem nedir? Emperyalist düşünce nedir?

Güçlü bir ülke kendisinden daha güçsüz bir ülkeyi genellikle ekonomik anlamda gelişmek için domine ettiğinde o ülke emperyalist bir sistem içinde olur.

Bu politika güç kullanarak da uygulanabilir, diğer devletin içinde emperyalist ülke yanlısı bir yönetim kurarak da kolaylıkla uygulanabilir.

Bu şekilde işleyen bir devlet sistemine emperyalist sistem; bu fikri savunan düşünce şekline de emperyalist düşünce denmektedir.

Emperyalizm ve kapitalizm arasındaki ilişki nedir?

Bazı kaynaklarda emperyalizm kapitalizmin gelebileceği son nokta olarak belirtilmektedir. Ancak emperyalizmde güçlü devletler güçsüz devletleri sömürme politikaları ile siyasi ve ekonomik anlamda egemenlik altına alırlar.

Sömürgecilikle bir tutulmasına rağmen sömürge devletlerde siyasi olarak da sömüren ülkeye bağlılık görülürken; emperyalizmde asıl olay ekonomik kazanç ile ilgilidir.

Kapitalizme bakıldığında ise üretimin özel mülkiyet ile sağlanması sonucu ortaya çıkmış ekonomik bir ideoloji olmakla birlikte; günümüzde gelir eşitsizliği, sömürülen işçi sınıfına rağmen zenginlik içinde yaşayan üst tabakanın oluşması ayrıca doğal kaynaklara ve çevreye önem verilmeden yalnızca çıkar odaklı bir yaklaşım olmasından dolayı eleştirilen bir sistemdir.

Emperyalizme bakıldığında da emperyalist devletlerin sömürmeyi talep eden ve bu şekilde diğer ülkeye verdikleri zararları düşünmeyen bir yaklaşım sergilediklerinden dolayı emperyalizm de kapitalizmin bir devlet politikası haline getirilmiş, başka ülkelere uygulanmış hali denebilir.

Emperyalist ülkeler kimlerdir?

Coğrafi keşifler ve Sanayi Devrimi gibi yenilikler sonucunda Avrupalı devletler koloniler halinde birçok meskene yayılmış, buraları hem sömürmüş hem de kendi kültürlerini empoze etmişlerdir.

İngiltere, Fransa, İspanya, Portekiz gibi ülkeler zamanın emperyalist devletlerinden sayılabilmektedir. Osmanlıda fetih politikası ile yayılmacı bir devlet olarak hayatını sürdürmüştür.

Günümüzde ise çok büyük şirketlerin kendi devletlerinin politikaları doğrultusunda çıkarları olabilecekleri başka devletlerden faydalanmasıdır.

Modern dünya ülkeleri genellikle kaynakları olan ülkeleri sömürebilmek için ülke yönetiminde söz sahibi olurlar ve bu büyük firmalar da aslında emperyalist tavır takınmış olurlar.

Emperyalist kelimesinin sözlük anlamı

1.Emperyalizm yanlısı olan, yayılmacı, yayılımcı.

2.Emperyalizmi uygulayan. İktisat Terimleri Sözlüğü

Emperyalist kelimesinin cümle içinde kullanımı

1.Anlamı

Tarih boyunca birçok devlet emperyalist tutumlar sergilemiştir.

2.Anlamı

Batılı ülkelerin halen emperyalist olması oldukça gülünçtür.

Emperyalist kelimesinin İngilizcesi

1.Imperialist

2.Imperialistic

Kaynakça: tdk.gov.tr

Bu konuda daha fazla bilgi

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.