Etkinlik (Efficiency) Nedir? Ne Demektir?

0

Etkinlik (Efficiency) Ne Demek

Etkinlik (Efficiency) nedir? Etkinlik (Efficiency) ne demek, ne anlama gelmektedir? Kalite Terimleri Sözlüğü Etkinlik (Efficiency) hakkında aşağıda sözlük anlamı ve kısaca açıklası yapılmıştır.

Etkinlik (Efficiency) Kullanılan kaynaklarla, bir faaliyetin sonuçlarını ya da çıktılarını azami düzeye çıkarmayı ifade eder. (İç Denetçilerin Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik)

Kalite Terimleri Sözlüğü teknik terimleriyle ilgili olarak web sitemizin forum bölümünde daha fazla bilgi bulabilirsiniz. Ayrıca, Kalite Terimleri Sözlüğü yönelik verdiğimiz eğitimlerine ait içerikler için kurumsal eğitimler sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

BENZER KELİMELER
Harç tabancası Betonu basınçla püskürterek uygulamakta kullanılan tabanc

Coaxial cable Eş eksenli bir iç bir de dış iletkenden oluşan kablo. Yüksek miktardaki verilerin iletiminde kullanılan ve elektriksel girişime (interference) bağışıklığı olan kablo.

Anlaşma Yılı Anlaşmanın kapsadığı işin keşfinin hazırlandığı ve dolayısıyla anlaşmanın imzalandığı yıl. (Yıl sonunda yapılan ihalelerde anlaşma yeni yılda imzalansa dahi keşfin hazırlandığı yılın birim fiyatları anlaşma yılıdır.)

Asfaltit Petrolün ayrışması ile oluşan ve çoklukla tortul kayaçlarm gözeneklerinde bulunan doğal bitüm.

Radye Temel (Radye Jeneral) Radye Jeneral olarak da isimlendirilen bu temeller, dolma zeminlerde yada emniyet gerilmesinin çok düşük olduğu ve temel zeminin fazlaca sıkışabilme özelliği gösterdiği veya temel duvarı ve kolonların birbirine çok yakın olması durumlarında uygulanır. Burada bina, zemini tamamen örten ve tersine çalışan bir döşeme üzerine oturtulur.

Harç Kullanılacağı yere uygun olarak cins ve özellikleri, sınıfı ve granülometrisi belirlenmiş agrega ile bağlayıcı olarak çimento, kireç, alçı ayrı ayrı veya birkaçı birlikte uygun oranlarda, yeteri kadar su ve gerektiğinde ilave edilen katkı maddeleri homojen şekilde karıştırılarak, istenilen kıvamda elde edilen bir yapı malzemesidir.

Eşdeğer Alkalinite Çimento içinde bulunan alkali oksitler, sodyum oksit ve potasyum oksit toplamının, sodyum oksit cinsinden eşdegeri. Bu deger aşagıdaki bağıntı ile hesaplanır: Eşdeğer alkalinite = % Na20 + 0,658 ( % K2O)

Cam Tuğla Presleme yolu ile birleştirilmiş boşluklu 2 cam elemanında oluşan, aradaki boşluk hava sızdırmayacak şekilde kapatılan, yüksek hava geri çarpması bulunan, yerlerde ve ses yalıtımı yapılan yerlerde uygulanan, yarı saydam duvar yapmakta kullanılan içi boş cam blok.

OHM KANUNU Bir iletkenin iki ucu arasındaki potansiyel farkının, iletkenden geçen akım şiddetine oranı sabittir. Sabit olan bu orana iletkenin direnci denir.

Pirinç Sıva ve dökme mozaik işlerinde kullanılan küçük taş kırıntılarına verilen ad

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.