Haccp nedir?

0

Haccp nedir?

Hazard Analysis and Critical Control Points kelimelerinin baş harflerinden oluşan bir kısaltma olan Haccp, “Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktaları” anlamına gelmektedir.

Haccp; gıda işletmelerinde, sağlıklı gıda üretimi için gerekli olan hijyen şartlarının (personel hijyeni, ekipman hijyeni, hammadde hijyeni, ortam hijyeni vb.) belirlenerek, bu şartların sağlanması, üretim ve servis aşamasında tüketici açısından sağlık riski oluşturabilecek nedenlerin belirlenmesi ve bu nedenlerin ortadan kaldırılması temeline dayanan bir ürün güvenilirliği sistemidir.

Haccpnin temel ilkeleri nelerdir?

1- Tehlike analizinin yapılması,

2- Kritik kontrol noktalarının belirlenmesi,

3- Kritik limitlerin oluşturulması ,

4- Kritik kontrol noktalarının izlenmesi için sistemin kurulması,

5- Kontrol altında olmayan noktaların izlenmesi ve varsa düzeltici faaliyetlerin oluşturulması,

6- Sistemin etkili bir şekilde işlemesinin denetlenmesi için kontrol prosedürlerinin oluşturulması,

7- Bu ilkelerin uygulanması için prosedür ve kayıtları kapsayan dökümantasyon sisteminin oluşturulması.

Haccp kuruluşlara sağladığı faydalar nelerdir?

1- müşteri güveninin artmasını sağlar,

2- Tüketicilerin gıda olarak aldıkları ürünlerin sağlıklı ve güvenli olduklarından emin olmalarını sağlar,

3- Önleyici yaklaşım ilkesine uygun çalışarak; imha, tekrar işleme ve ürün geri çağırmaları ortadan kaldırır,

4- Tüketici sağlığını riske sokabilecek kritik noktaları kontrol altına alarak, ürün kalitesini yükseltir,

5- Güvenilir Gıda Üretme / Satma Taahhüdünüzü Ortaya Koyar,

6- Tüketici/müşteri, perakendeci ve hükümet organlarının güvenini arttırır,

7- Markanızı / kurum imajınızı güçlendirir,

8- Düzenleme Makamları / Diger Gözetmenlerce Denetime Maruz Kaldığınızda Yardımcı Olur,

9- Yeni pazar / yeni müşteri beklentilerinizi arttırır,

10- Etkin bir oto-kontrol sisteminin uygulanmasını sağlar,

11- Müşteri talebine uygunluğu sağlar,

12- Yasal mevzuata uygunluğu sağlar.

Bu konuda daha fazla bilgi

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.