Hakan nedir?

0

Hakan nedir?

Eski Türk ve Moğol imparatorlarına verilen ünvan. Osmanlı padişahları hakkında hürmet için kullanılan ünvanlardan biri. Eski Türk devletlerinde büyük han veya hanlar hanı karşılığı olarak kullanılır, bazen imparator anlamına gelirdi. Avrupa dillerinde imparator, kayser; Fars dillerinde padişah, hükümdar; Arap dilinde sultan, melik sözlerinin karşılığıdır. Eski türkçe kağan sözünden türemiştir. Türk, Moğol ve Tatar hanları, Çin İmparatorlarına galip gelip müstakil olunca hakan ünvanını kullanırlardı. İslamiyetin kabulünden evvel hakanlık, Türkler için çok ulvi bir mevkı idi. Türkler, hakanlarını inandıkları tanrının yeryüzünde vekili, bütün milletin öz babası, büyük velinimet sayarlardı. Hakanın huzuruna çıkan eğilir, huzurlarında asla yüzüne bakamazlar, hakan müsaade etmedikçe oturamazlardı. Bu ünvanın, Osmanlı Devletinde son padişaha kadar kullanılmasına devam edildi.

Sözlükte “hakan” ne demek?

1. Türk, moğol ve tatar hanları için “hükümdarlar hükümdarı” anlamında kullanılan bir san.
2. Osmanlı padişahlarına verilen san.

Hakan kelimesinin ingilizcesi

khan, Turkish ruler, emperor, sultan
Köken: Farsça

Bu konuda daha fazla bilgi

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.