Iktisadi analiz nedir? (Ekonomi)

0

Iktisadi analiz nedir? (Ekonomi)

(Economic Analysis) İktisadi olaylar arasındaki neden – sonuç ilişkilerinin araştırılması. Bir Sosyal Bilim olarak İktisat’ın amacı genel kanunlara ulaşmak, bunlara dayanarak iktisadi olayları açıklamak ve geleceğe dönük tahminlerde bulunmaktır. İktisadi olaylar toplum içinde gerçekleşir ve insanlarla ilgilidirler. Bu ise söz konusu olayların çok karmaşık bir yapıda olmaları demektir. O bakımdan olayların gerçek nedenlerini kavrayabilmek için İktisat’ta bazı basitleştirici varsayımlar yapılır, modeller kurulur ve matematik yöntemlerden yararlanılır. Böylece olayın temel belirleyicileri ortaya çıkartılmaya çalışılır. Daha sonra ise analiz dışı bırakılan faktörler de modele dahil edilerek bunların etkileri gösterilir. Bugünkü durumda İktisat’m Fiziki Bilimler kadar gelişmiş olduğunu söylemek güçtür. Bazı düşünürlere göre, uğraştığı konuların farklılığı dolayısıyla Fiziki Bilimlerin kesinliğine hiçbirzaman ulaşması da mümkün değildir. Bununla birlikte, bugün İktisat’ta birçok kanunlar ortaya konmuştur. Her ne kadar bu kanunlar tam bir kesinlik göstermiyorsa da bunlara dayanarak birçok ekonomik olayı analiz etmek olanağı vardır.

Bu konuda daha fazla bilgi

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.