İmkb 30 nedir?

0

İmkb 30 nedir?

“İstanbul menkul Kıymetler Borsası” ya da kısaca İMKB, sermaye piyasasında faaliyet gösteren banka ve aracı kurumlara saklama ve takas hizmeti veren kuruluştur. Aynı zamanda özel bütçesi ve gelir kaynakları olan özerk nitelikli, tüzel kişiliğe sahip bir mesleki kuruluştur.

İmkb 30; Ulusal Pazar’da işlem gören şirketlerle, Kurumsal Ürünler Pazarı’nda işlem gören gayrimenkulyatırım ortaklıkları ve girişim sermayesi yatırım ortaklıklarının hisse senetlerinden, belirlenen şartlara göre seçilen 30 hisse senedinden oluşan hisse senetleri piyasasına verilen isimdir.

İmkb 30 endeksinin kapsamına ilişkin dönemsel değişiklikler Ocak-Mart, Nisan-Haziran, Temmuz-Eylülve Ekim-Aralık dönemleri için yılda 4 kez yapılmaktadır. İMKB endekslerinin kapsamındaki hisse senetlerinde dönemsel olarak yapılan değişiklikler 15 gün önceden ilan edilmektedir.

İmkb 30 endeksindeki hisse senetlerinin değerleme dönemleri; Kasım,Şubat, Mayıs ve Ağustos sonları itibarıyla işlemhacimleri için geçmiş 12 ay, MKK saklamasında bulunan hisse senetleri için geçmiş üç aydır.

İmkb 30 endekslerine seçim kriterleri

Ulusal Pazar’da işlem gören şirketlerle, Kurumsal Ürünler Pazarı’nda işlem gören gayrimenkul yatırım ortaklıkları ve girişim sermayesi yatırımortaklıkları hisse senetlerinin İmkb 30 endekslerine alınabilmeleri için değerleme dönemleri (Kasım, Şubat, Mayıs veAğustos) sonu itibarıyla Borsa’da en az 60 gün süreyle işlem görmüş olmaları gerekmektedir.

Ancak ilk defa halka arz edilen kısmının piyasadeğeri, halka arz tarihi itibarıyla, Ulusal PazarınMerkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) saklamasındabulunan kısmının ortalama piyasa değerinin%2’si veya üzerinde olan hisse senetleri için Borsa’da en az 60 gün süreyle işlem görmeşartı aranmamaktadır. Bu nitelikteki hissesenetlerinin, değerleme dönemleri sonu itibarıyla Borsa’da işlem görmüş olması yeterlidir.

Endekslere alınacak hisse senetleri seçilirken; İmkb 30 endekslerine, birden fazla grup (örneğin A, B, C) hisse senedi bulunan şirketin, sadece bir grup hisse senedi dahil edilmektedir.

Aynen saklamada bulunanlar hariç, MKK saklamasında bulunan hisse senetleri,değerleme dönemi sonu itibarıyla piyasa değerine (hisse sayısı x kapanış fiyatı) göre büyükten küçüğe doğru sıralanır. Piyasa değerlerinin hesaplanmasında, MKK saklamasında bulunan hisse senetlerinin değerleme dönemindeki günlük ortalama sayısı esas alınmaktadır. Çağrı yoluyla hisse senedi toplanması halinde, günlük ortalama hisse senedi sayısının hesaplanmasında, çağrıda bulunan ortağın sahibi olduğu paylar hariç tutulmak suretiyle, çağrı bitiminden sonraki dönem dikkate alınmaktadır.

Hisse senetleri; birincil piyasa işlemleri, toptan satış işlemleri, özel emir işlemleri ve değerleme dönemi içinde işlem görmeye başlayanların ilk 20 günlük verileri hariç olmak üzere, günlük ortalama işlem hacimlerine göre büyükten küçüğe doğru sıralanır. Çağrı yoluyla hisse seneditoplanması halinde, günlük ortalama işlemhacminin tespitinde, çağrı bitiminden sonrakidönem dikkate alınmaktadır. Değerleme dönemi içinde ilk defa halka arz edilerek işlem görmeye başlayan ve halka arz edilen kısmının piyasadeğeri, halka arz tarihi itibarıyla Ulusal Pazarın MKK saklamasında bulunan kısmının ortalamapiyasa değerinin %2’si veya üzerinde olan hisse senetlerinin günlük ortalama işlem hacimleri,işlem gördüğü günlerin tamamı hesaba katılarak belirlenmektedir.

İmkb 30 endeksinde dönemsel olmayan değişiklikler

Faaliyet konusu değişen şirketler, değişikliğe ilişkin tescilin Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yayınlandığı haftayı izleyen hafta başında, yeni sektör endekslerine alınır.

Pazarları kesin olarak kapatılan hisse senetleri tüm endekslerden çıkarılır. İmkb 30 endeksi yedek hisse senetleri ile tamamlanır.

Pazarları kesintisiz 5 iş gününden fazla süre için kapatılan hisse senetleri, kapsamında oldukları tüm endekslerden çıkarılır. İmkb 30 endeksi yedek hisse senetleri ile tamamlanır.

İşlem gördüğü pazardan başka bir pazara alınan hisse senetleri, eski endekslerinden çıkarılarak yeni alındığı pazara ait endekslere dahil edilir. İmkb 30 Endeksiden çıkarılan hisse senetlerinin yerlerine yedek hisse senetleri alınır

Pazarları kesintisiz 5 iş gününden fazla süre ile kapatıldığı veya işlem gördüğü pazardan başka bir pazara alındığı için endeks kapsamından çıkarılan hisse senetleri, çıkarıldığı dönemtamamlanana kadar İmkb 30 endeksine yeniden alınmaz.

İlk defa işlem görmeye başlayan hisse senetleri, 11. işlem gününde işlem gördüğü pazar vesektör endekslerine dahil edilir.

Hisse senetleri İmkb 30 endeksi kapsamında olan iki şirketin birleşmesi veya devri sonucunda ortaya çıkan şirketin hisse senetleri endeks kapsamı içinde kalır ve eksilen şirket yedeklerden tamamlanır.

Hisse senetleri İmkb 30 endeksi kapsamında olan bir şirket, kapsamda olmayan bir şirketi devir alır veya devir olursa ortaya çıkan yeni şirket Ulusal Pazar veya Kurumsal Ürünler Pazarı içinde yer alırsa endeks kapsamında kalır, Ulusal Pazar veya Kurumsal Ürünler Pazarı içinde yeralmazsa endekslerden çıkarılır, yerine yedek listeden şirket veya hisse alınır.

Hisse senetleri İmkb 30 endeksi kapsamında olan bir şirket iki veya daha fazla şirkete bölünüyorsa, ortaya çıkan şirketlerden piyasa değeri en büyük olan dönem sonuna kadar endeks içinde kalır, diğerleri çıkarılır.

İmkb 30 endeksi kapsamında olan bir şirketin hisse senetlerinin çağrı yoluyla toplanması durumunda; şirketin aynen saklamada bulunan payları ve çağrıda bulunan ortağın toplam payı hariç olma küzere, MKK saklamasında bulunan diğer payları esas alınarak hesaplanan piyasa değeri, dahil olduğu endeksler için seçilmiş bulunan ilk sıradaki yedek hisse senedinin aynen saklamada bulunanlar hariç MKK saklamasında bulunan payları esas alınarak hesaplanan piyasa değerinden düşükse, çağrı sonucunun KAP’ta yayınlanmasını takip eden 2. günden itibaren ilgili endeksten çıkarılır, yerine yedek listeden ilk sıradaki yedek hisse alınır.

İmkb 30 endeksi içerisinde yer alan şirketler

1. Akbank T.A.Ş.

2. Arçelik A.Ş.

3. Aselsan El. San. Ve Tic. A.Ş.

4. Bim Birleşik Mağazalar A.Ş.

5. Emlak Konut Gmyo A.Ş.

6. Enka İnşaat Ve San. A.Ş.

7. Ereğli Demir Ve Çelik

8. Ford Otomotiv San. A.Ş.

9. Hacı Ömer Sabancı Holding

10. Kardemir (D)

11. Koç Holding A.Ş.

12. Koza Altın Işletmeleri A.Ş

13. Koza Madencilik

14. Migros Türk T.A.Ş.

15. Petkim

16. Pegasus Hava Tasimaciligi

17. T.Garanti Bankası A.Ş.

18. T.İş Bankası A.Ş.

19. T.Şişe Ve Cam Fabrikaları

20. Tav Havalimanları Holding

21. Tekfen Holding

22. Tofaş Türk Oto. Fab. A.Ş.

23. Türk Hava Yolları A.O.

24. Tüpraş

25. Türk Telekomünikasyon A.Ş

26. Turkcell İletişim Hizmetleri

27. Türkiye Halk Bankası A.Ş

28. Türkiye Vakıflar Bankası

29. Ülker Gıda San. Ve Tic. A.Ş.

30. Yapı Ve Kredi Bankası A.Ş.

İmkb endeks değerleri

İmkb endeksinde yer alan 30 şirketin toplam değeri 415,674,691,958.23 TLdir.

İmkb endeksinde yer alan 30 şirketin ortalama piyasa değeri 13,855,823,065.27 TLdir. (Bu değerler 24/12/2014 tarihine aittir.)

Bu konuda daha fazla bilgi

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.