Küspe nedir?

0

Küspe nedir?

Yağı çıkarılan bitkisel tohumların arta kalan posasıdır. Değerli bir hayvan yemi, yakacak ve gübredir. Pamuk tohumlarının küspesi protein bakımından zengindir. Özellikle sığır ve koyunları beslemede kullanılır. Küspe, balıkçılıktan, küçük ve büyükbaş hayvan yemine kadar geniş bir alanda kullanılan bitki artığıdır. Her ne kadar bazı alanlarda kullanımı yasaklansa da, balıkçı ve çiftçiler bu ucuz ürünü çok sık kullanır. Yağı ya da suyu çıkarılmış bitkinin kuru kalıntısı, posası. Genellikle hayvan yemi, gübre ya da yakacak olarak kullanılır. Küspeler fazla miktarda selüloz taşıdıklarından sindirilmeleri zordur. Bu nedenle başka maddelerle karıştırılarak hayvanlara yedirilmesi daha doğrudur.

Hayvancılıkta küspenin kullanımı

Çiftçilerin özellikle kışın, büyükbaş ve küçükbaş hayvan besisinde kullandığı, kötü kokulu olmasına rağmen ucuz maliyeti ile gözde besin maddelerindendir. Hayvanların süt üretiminde pozitif etkisi vardır fakat et kalitesini düşürür. Bu yüzden ileride kesilecek hayvanlara verilmesi doğru bulunmaz.Küspenin en çok kullanılan türü şeker pancarı küspesidir.

Özellikle Trakya bölgesinde üreticiler tarafından şeker pancarı fabrikalara satıldıktan sonra geriye kalan küspe alınarak kışın hayvanlara verilmek üzere olabildiğince nemden uzak bir biçimde naylon brandalar ile kat kat sarılarak muhafaza edilir. Son yıllarda gelişen teknoloji ile birlikte küspe sulu olarak değil kurutulmuş ve özel işlemlerden geçirilerek preslenmiş olarak satılmaktadır.Yeni mahsül paketlenmiş pancar küspesi yaklaşık 480-520 kg 70 TLdir.

Balıkçılıkta küspe kullanımı

Yasak olmasına rağmen balıkçılar bazı küspeleri avlanmada kullanırlar. İnsana kokusu çok kötü gelse de balıklar bu tür bir yeme bayılırlar. Genellikle tatlı su balıklarının avlanmasında kullanılmakta, preslenmiş olarak satılmaktadır.  KKGMnin yayınladığı bir genelgeye göre balık avında küspe kullanımı yasaklanmıştır. Yazın suyun çekildiği bölgelerde kalan küspe parçacıkları büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar tarafından yenilmekte, bu esnada toprakta takılı kalan olta iğnelerini yutup çeşitli zarara uğramaktadırlar.

Yakıt olarak küspe

Küspe ayrıca yakıt olarakta kullanılır. Her türlü meyvenin artığı olduğu için özündeki enerji yüzünden yakıt olarata kullanılmaktadır. Yakıt olarak kullanılmasının bir diğer nedeni ise maliyetinin çok çok düşük olmasıdır.

Kanoladan küspe

Son yıllarda yakıt ve yağ üretimi için sıkça ekilen kanoladan da küspe yapılmaktadır. 1 dekar tarladan üretilen kanola miktarı ortalama 300 kgdır. 1 kg kanoladanda ortalama 450 gram biyodisel üretilebilmektedir. Bu üretimden geriye kalan 550 gramı küspe olarak değerlendirilir. Bu değerler dikkate alındığında, 1 dekar tarladan 135 kg (153,4 L) biyodisel ve 165 kg küspe elde edilmektedir.

Sözlükte “küspe” ne demek?

1. Hayvan yemi, yakacak ve gübre olarak kullanılan, yağı ya da suyu çıkarılmış her türlü yağlı tohum ve bitki artığı.
2. Özü alınmış meyvelerin kalan bölümü.

Küspe kelimesinin ingilizcesi

n. oil cake, pulp
Köken: Farsça

Bu konuda daha fazla bilgi

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.