Nesli tükenen hayvanlar nedir?

0

Nesli tükenen hayvanlar nedir?

Nesli tükenen hayvanlar; Eski tarihte yaşamış günümüzde ise yaşamsal faaliyet göstermeyen hayvan türlerine “nesli tükenen hayvanlar” denir. Nesli tükenen hayvanlara insanoğlunun yapabileceği birşey bulunmamaktadır.

Hayvanların neslinin tükenmesinin nedenleri?

1. İklim değişiklikleri,

2. Yaşam alanların tahrip edilmesi,

3. Avlanma,

4. Göktaşı vb. gibi gök cisimlerenin dünyaya çarpması gibi sebeplerdir.

Nesli tükenen hayvan türleri

1. Dinazorlar

2. Mamut

3. Moa

4. Tazmanya Kaplanı

5. Hazar Kaplanı

6. Anadolu Panteri

7. Anadolu Aslanı

8. Anadolu Kaplanı

9. Mersin Balığı

10. Çizgili Sırtlanlar

11. Ixobrychus novaezelandiae

12. Mauritius kırmızı tavuğu

13. Nyctanassa carcinocatactes

14. Nycticorax duboisi

15. Nycticorax mauritianus

16. Nycticorax megacephalus

17. Nycticorax olsoni

18. Çift bantlı argus

19. Dodo

Dinazorlar

Dinozorlar 160 milyon yıl civarında kara hayatına egemen olmuş hayvanlardır. Yeryüzünde bulunan yaklaşık 1000 dinazor türünün 65 milyon yıl önce çoğu türün nesli tükenmiştir. Günümüzdede nesillerinin nasıl tükendiği halen netliğe kavuşmamıştır.

Mamut

4,5 m boy ve 8 ton ağırlığa kadar varan bu cinsin son üyeleri M.Ö. 1700 yılında yaşamıştır. Bulunan en eski mamut kalıntıları 4 milyon yaşındadır. Mamutlarında neslinin nasıl tükendiği bilinmemektektedir.

Moa

Maolar Yeni Zelanda’da yaşamış olan dünyanın en büyük kuş türü olarak kabul edilirler. Nesilleri insanlar tarafından yok edilmiştir.

Tazmanya kaplanı

Avustralya’ya özgü büyük bir etçil keselidir. 1930lara kadar yaşadı. Tazmanya hükümeti ve çiftçilerin desteğiyle sürdürülen avlarla soyu tüketildi.

Hazar kaplanı

Hazar kaplanları yalnız yaşayan hayvanlardır. En batıda Türkiye olmak üzere Hazar denizi etrafında, Kafkasya’da İran, Türkmenistan, Afganistan’ın kuzey kesimlerinde ve Moğalistan bölgelerinde yaşamaktaydı. En son 1970 yılında Rusyadaki türün son üyesinin ölümüyle yok oldu.

Anadolu panteri

Anadolu panteri, Orta Doğu ve Batı Asyada yaygın olan İran leoparının Anadoluda yaklaşık 30 yıl öncesine kadar yaşamış olan bir ırkıdır. Anadolu parsı Ege ve Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinde, daha çok ormanlık ve dağlık alanlarda yaşamıştır. Yaklaşık ömürleri 20 yıldır. Doğal yaşam alanları ve av kaynaklarının azalması parsları insanların yaşadığı yerlere yönlendirmiş ve bu da genellikle vurularak ya da zehirlenerek öldürülmelerine yol açmıştır. Anadoluda varlığı 1974 yılından bu yana güvenilir şekilde kanıtlanamamıştır. Bundan dolayı en son bireyin 1974de Beypazarında vurulduğu kabul edilmektedir.

Anadolu aslanı

En son 1890 yılında vurulmuştur. Nesli tükenmiş türlerden birisidir.

Anadolu kaplanı

Son Kaplan 1970 yılında öldürülmüştür. Nesli tükenmiş türlerden birisidir.

Mersin balığı

Bütün türleri nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya bulunmaktadır, ve çoğunun nesli çoktan tükenmiştir.

Çizgili sırtlan

Çizgili sırtlan Afrika kıtasının kuzey yarısında, Asyanın batısında (Anadolu dahil), Arap Yarımadasında ve Hindistanda bulunuyordu. Artık nesillerinin tükendiği kabul edilmektedir.

Ixobrychus novaezelandiae

Ixobrychus novaezelandiae balıkçılgiller (Ardeidae) familyasından soyu tükenmiş bir kuş türü. Yeni Zelandaya endemik olan bu kuş türünün soyu tükenmeden önceki son kayıtlar 1890lara dayanmaktadır.

Mauritius kırmızı tavuğu

Mauritius kırmızı tavuğu (Aphanapteryx bonasia), sadece Mauritiusda yaşamış olan, 1700 öncesi avlanma ve yaşam alanının tahrip olmasıyla nesli kaybolmuş küçük bir kırmızı kuş türüdür.

Nyctanassa carcinocatactes

Nyctanassa carcinocatactes balıkçılgiller (Ardeidae) familyasından soyu tükenmiş bir kuş türü. Bermudada yaşamaktaydı. Bazen Nycticorax cinsinde de sınıflandırılır.

Nycticorax duboisi

Nycticorax duboisi balıkçılgiller (Ardeidae) familyasından soyu tükenmiş bir kuş türü. Réunionun Mascarene Adalarında yaşamıştır. 20. yüzyılın sonlarına doğru fosil kalıntılarına ulaşılana kadar yalnızca Dubois tarafından 1674te yayımlanan tanımlamadan bilinmekteydi. 1700 yılı civarında soyunun tükendiği düşünülmektedir.

Nycticorax mauritianus

Nycticorax mauritianus balıkçılgiller (Ardeidae) familyasından soyu tükenmiş bir kuş türü. Mauritiusda bulunan fosil kalıntılarından tanımlanmıştır. Muhtemelen 17. yüzyılın sonunda soyu tükenmiştir. 1693 yılında François Leguat tarafından bu kuştan bahsedilmiştir.

Nycticorax megacephalus

Nycticorax megacephalus balıkçılgiller (Ardeidae) familyasından soyu tükenmiş bir kuş türü. Mascarene Adalarından Rodrigues Adasında yaşamıştır. Fosil kalıntılarından, François Leguatnın 1708 ve Julien Tafforetnin 1726 yılı kayıtlarından bilinmektedir. 18. yüzyılın ortalarında avlanma sonucu soyu tükendiği düşünülmektedir.

Nycticorax olsoni

Nycticorax olsoni balıkçılgiller (Ardeidae) familyasından soyu tükenmiş bir kuş türü. Atlas Okyanusunun güneyinde bulunan Ascension Adasına endemikti. Philip Ashmole,Kenneth Edwin Laurence Ryder Simmons, ve William Richmond Postle Bourne tarafından 2003 yılında Ascension Adasında mağaralar ve guano yataklarından bulunan altı örneğin kemik kalıntılarından tanımlanmıştır. 16. yüzyılda soyu tükenen bu kuşun bilimsel adı Storrs L. Olsona ithafen verilmiştir.

Çift bantlı argus

Çift bantlı argus (Argusianus bipunctatus), tanımlaması 1871de Wood tarafından ve yalnızca bir adet birincil tüyün bir parçasına dayanarak yapılmış ama geçerliliği tartışmalı durumdaki bir kuş türüdür. Nedeni bilinmemek üzere soyu tükenmiş bir kuş türüdür.

Dodo

Dodo ya da Mauritius dodosu (Raphus cucullatus), güvercingiller familyasından Mauritiusda yaşamış ama 17. yüzyılın ikinci yarısı itibarı ile soyu tükenmiş birkuş türüdür. Yaklaşık 1 metre boyunda ve 20 kilo ağırlığında uçamayan bu kuş, şu an için Raphus cinsi içinde değerlendirilen yegane türdür ve güvercingiller (Columbidae) familyasında sınıflanır.

Dış bağlantılar

Nesli tükenmekte olan hayvanlar nedir?

Bu konuda daha fazla bilgi

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.