Nümizmatik nedir?

0

Nümizmatik nedir?

Nümizmatik yada Nümismatik bir bilimdir. Bilim dalları üzerlerinde çalıştıkları materyalleri incelerler. Nümizmatik; Eski metal paraları, sikke ve madalyaların tarihini ve bunların tanımlanıp sınıflandırılması ile ile uğraşan bilim dalıdır diye tanımlayabiliriz. Nümizmatik’e Sikkecilik de denilmektedir. Madeni para anlamına gelen Latince numisma kelimesinden türemiştir.

Nümizmat nedir?

Nümizmatik bilim dalıyla uğraşan kişilere “Nümizmat” adı verilir.

Nümizmatik biliminin ilgi alanına giren konular nelerdir?

1- Madeni ve kağıt paralar,

2- Madalyalar,

3- Nişanlar,

4- Hatıra madalyonları,

Nümizmatik biliminin faydaları nelerdir?

1- Paranın basımında kullanılan madenin türüne göre o toplumun, o dönemdeki ekonomik durumu konusunda ciddi ipuçları sağlar.

2- Kaybolmuş uygarlıkların, kentlerin ve yerleşim yerlerinin kesin olarak belirlenmesine katkı sağlar.

3- Soyu tükenmiş bitki ve hayvanların varlıklarını bildirir ve kanıtlar.

4- Özellikle tarihsel süreç içinde egemenliği elinde tutmuş kişilerin ve ailelerin soylarını bildirir.

5- Yazılı tarihlerde anlatılan olayların kanıtlanmasına yardım eder.

6- Çeşitli nedenlerle tarihsel süreç içinde yok olmuş anıt ve yapılara ilişkin kanıtlar sunar.

7- Sikkeyi basan devletin egemenlik alanlarının tespitinde ciddi delil niteliği taşır.

8- Yerleşim yerlerine, yönetenlere verilmiş ad ve unvanları gösterir.

9- Sikkenin basıldığı dönemin dinsel inançları konusunda bilgi verir.

10- Hükümdarların saltanatlarının başlangıç tarihlerinin, almış oldukları unvanların ve sanların, dönemleri boyunca yaptıkları işlerin, kazandıkları zaferlerin ya da yenilgilerin kesin biçimde belirlenmesine yardım eder.

Türkiyede Nümizmatik biliminin gelişmesine katkıda bulunanlar kimlerdir?

1- Hafız-ı Küttüb Ali İsmail Galib,

2- Mübarek Galib,

3- Halil Edhem beyler,

4- Osman Nuri Arıdağ,

5- Ahmet Ziya Efendi,

6- Reşad Bey,

7- Ahmed Tevfik Bey,

8- Mahrikizade Cafer Paşa,

9- Behzat Butak,

10- Şerafeddin Erel,

11- Nuri Pere,

12- İbrahim ve Cevriye Artuk,

13- ismet Ebcioğlu, Türk Nümizmatik biliminin gelişmesine katkıda bulunmuş isimlerdendir.

Nümizmatik biliminin ilgilendiği eski paralara örnekler

Eski Yunan parası örneği

Eski Yunan parası örneği 2

Eski Türk parası örneği 3

Dış Bağlantılar

Türk Nümizmatik (Nümismatik) Derneği

Bu konuda daha fazla bilgi

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.