Ön Çalışma (Preliminary Survey) Nedir? Ne Demektir?

0

Ön Çalışma (Preliminary Survey) Ne Demek

Ön Çalışma (Preliminary Survey) nedir? Ön Çalışma (Preliminary Survey) ne demek, ne anlama gelmektedir? Kalite Terimleri Sözlüğü Ön Çalışma (Preliminary Survey) hakkında aşağıda sözlük anlamı ve kısaca açıklası yapılmıştır.

Ön Çalışma (Preliminary Survey) Denetim faaliyetlerinin hazırlık aşamasıdır. Denetim faaliyeti ön çalışmayla başlar. Bu çalışmanın amacı, iç denetçinin yapacağı bireysel denetim faaliyeti için gerekli bilgiyi elde etmesine yardımcı olmaktır. Ön çalışmada iç denetçiler görevlendirildikleri konu ile ilgili gerekli inceleme ve araştırmaları yaparak denetim amaç ve kapsamını tespit eder. Denetim konusuna göre belirleyecekleri toplantı, mülakat, anket, yerinde gözlem gibi yöntemler ile süreci tanıyarak mevcut risk ve kontrolleri tespit eder ve bunların bir değerlendirmesini yapar. Ön çalışma, denetim amaçlarının belirlenmesi, bilgi toplama/ön araştırma ve açılış toplantısı safhalarından oluşur. Elde edilen bilgiler ışığında denetim amaçları kesinleştirilir, potansiyel sorunlu alanlar ile denetim kapsamı belirlenerek bireysel çalışma planı hazırlanır. (Kamu İç Denetim Rehberi)

Kalite Terimleri Sözlüğü teknik terimleriyle ilgili olarak web sitemizin forum bölümünde daha fazla bilgi bulabilirsiniz. Ayrıca, Kalite Terimleri Sözlüğü yönelik verdiğimiz eğitimlerine ait içerikler için kurumsal eğitimler sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

BENZER KELİMELER
Planlama Riski (Planning Risk) Planlama sürecini sakatlayan ve risk değerlendirme sürecinde, sürecin yanlış uygulanmasına veya uygun olmamasına yol açan risktir.

Birim Deformasyon Malzemenin uygulanan yükler altında birim boyda şekil değiştirmesidir. Elastik sınırlar içinde çekme kuvveti altında parçanın biraz uzaması veya basınç altında kısalması (Birim deformasyonu) (Strain) oluşturur.

Ters Kemer Şeklinde radye temel Zeminden gelen bu basıncının yada bina yükünün fazla olması durumunda temel, ters kemer şeklinde düzenlenir.

Yağ bazlı mürekkepler Tipo ve ofset baskı sistemlerinde kullanılan mürekkeplerdir.

Yastık Bir dikme yada payandanın altına yerleştirilen yassı ağaç

ATM Asynchronous transfer mode; Bir iletişim standardı olup veri alma ve gönderme işlemlerine farklı süreler ayırır.

Circuit Analyser Devre çözümleyici; bir devredeki iki veya daha çok miktarı ölçmek için kullanılan birim.

ENERJİNİN KORUNUMU KANUNU Albert Einstein adıyla anılan bu kanuna göre;Enerji vardan yok, yoktan da var edilemez. Ancak madde enerjiye ve enerji de maddeye dönüşebilir.

Bar coding Önceden belirlenmiş kurallar doğrultusunda verileri farklı genişlikteki çubuklar ve boşluklara kodlayan otomatik tanımlama sistemi

Apsis Bir noktaların yerini belirlemeye yarayan koordinatlardan yatay olanı.

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.