Reaktif LAP nedir?

0

Reaktif LAP nedir?

Reaktif lapı açıklamadan önce LAP ne demek onu açıklayalım. LAP, lenf adeno pati kelimelerin kısaltmasından oluşmuştur. Lenfadenopati, lenf bezlerinin şişerek anormal büyüklüğe ulaşması anlamına gelen tıbbi bir terimdir.

Lenf bezleri vücudumuzun savunma sistemine ait organlarıdır. Lenf bezleri baş, boyun, koltuk altı, kasıklar gibi yüzeyel bölgelerde yerleştiği gibi mediasten dediğimiz göğüs boşluğunda ve karın içerisinde de yaygın şekilde bulunurlar.

Normal şartlarda lenf bezlerinin büyüklüğü 1 cm’ nin altındadır. Ancak anormal bir durum olduğunda büyüme gösterirler. Reaktif ise bir şeye sekonder gelişen demek. örneğin “reaktif lenf nodu” terimi enfeksiyona sekonder gelişen normal lenf nodu büyümesini ifade etmek için kullanılır.

Test sonuçlarının reaktif çıkması iyi demektir. Ancak nonreaktif çıkması da kötü demektir. Sonuç olarak lenf nodu oluşumu bir etki karşısında oluşan tepki olarak değerlendirilir. Herhangi bir enfeksiyon geliştiği durumlarda bu etkiye karşı reaksiyon olarak LAP tepkisi ortaya çıkar.

Lenfadenopati sepeleri nelerdir?

Enfeksiyonlar; lenfadenopatinin en sık görülen sebebidir. Önemli olan altta yatan enfeksiyonun doğru teşhis edilerek tedavisinin yapılmasıdır.
Lenfadenit,
Üst solunum yolu enfeksiyonları,  boğaz enfeksiyonları, diş enfeksiyonlar, diğer bölgesel enfeksiyonlar,
Bakteri enfeksiyonları, bazen apseye kadar gidebilir,
Tüberküloz,
Tüberküloz dışı mikobakteri enfeksiyonaları,
Viral enfeksiyonlar,
EBV virüsü,
CMV,
Kızamık,
Kızamıkçık,
Diğer viral enfeksiyonlar,
Kedi tırmığı hastalığı,
Toksoplazma,
Aşı sonrası enjeksiyon komşuluklarında,

Kanser; hemen hemen bütün kanser türleri lenf nodlarına metastaz yapabilirler. Çocuklarda aşağıdaki kanserlerde lenf bezeleri kanserle tutulmuş olabilir.
Lösemi, lenfoma,
langerhans histiositoz ,
Diğer kanserler,
Yumuşak doku sarkomları,
Nöroblastom Nazofarinks kanseri,
Tiroid kanserleri.

Sistemik hastalıklar; romatoid artrit, sistemik lupus eritematozis, diğer kollojen doku hastalıkları
Depo hastalıkları,
Gaucher,
Nieman pick,
İlaç yan etkisi olarak,
Fenitoin,
İzoniazid, lenfodenopati nedenlerinden bazılarıdır.

Bu konuda daha fazla bilgi

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.