Şıhne nedir?

0

Şıhne nedir?

Şıhne, Türk – islam devletlerinde eyaletleri yöneten, geniş askeri ve idari yetkilere (askeri vali) sahip kişiye denir.

Abbasiler, Gazneliler, Büyük Selçuklular gibi çok eyaletli devletlerin merkezi yönetimleri özellikle önemli kentlerin güvenliğini sağlamak,gerekli denetim ve gözetimleri yürütmek için “Şahna” (şıhne) sanı verilen görevlileri atarlardı. Bunların görevi kentlerdeki kamu kurumlarının düzenli çalışıp çalışmadığını denetlemek, güvenlik önlemleri almak, eyalet valisine yardımcı olmaktı.

Görev alanının genişliğiyle orantılı olarak her şahnanın özel kadrosu vardıHalifenin ya da sultanın merkezden atadğı şahnalar daha geniş yetkiler taşırdıEyalet valileri de bölgelerindeki kentlere şahna atayabilirlerdiGöçebe topluluklar için de merkezden gene aynı görevlerle birer şahna atanırdı.

Bu konuda daha fazla bilgi

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.