Sistem geliştirme kavramı nedir?

0

Sistem geliştirme kavramı nedir?

Bilgisayar, yapacağı tüm işlemleri verilen programlar aracılığıyla yapar. Bu nedenle yanlış oluşturulmuş bir algoritma için hazırlanacak program yanlış sonuçlara ulaşılmasına yol açar. Doğru sonuçlara ulaşılabilmesi için kullanılan program doğru bir mantık akışı içinde hazırlanmış olmalıdır. Hazırlanan bir programın iyi bir program olabilmesi için doğru anlaşılabilir, kolay değiştirilebilir ve etkin şekilde çalışabilir olması gerekir.

1. Yöntemleri: İyi bir bilgisayar programının hazırlanabilmesi için problemin tanımının iyi yapılıp çözüm yolunun iyi belirlenmesi gerekir. Sorunun çözümünde kullanılacak yöntem ve teknikler incelendikten sonra zaman, maliyet ve esneklik açısından en uygun çözüm yolu belirlenir.

2. Araştırma ve analiz etme süreçleri: Hazırlanan bir bilgisayar programının çalıştırılabilmesi için makine diline çevrilmesi gerekir. Program, derlenerek veya yorumlanarak makine diline çevrilir, makine diline çevrilen program artık çalıştırılmaya hazırdır.

3. Programlama ve test etme süreçleri: Program kodlanıp bitirildiğinde çoğu zaman çalışır durumda değildir. Bir program yazılırken genellikle iki tür hata yapılır. Bu hatalar, yazım (kodlama) ve mantık hatalarıdır. Yazım hataları, kullanılan programlama dilinin yazım kurallarına uyulmamasından kaynaklanan hatalardır. Mantık hataları ise sorunun çözüm adımları belirlenirken yapılan yanlışlıklardan kaynaklanan hatalardır. Mantık hatalarını gidermek daha zordur.

Bu konuda daha fazla bilgi

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.