Sözlükte “finansman” ne demek?

0

Sözlükte “finansman” ne demek?

1. Bir girişime işleyebilmesi, gelişebilmesi için gereken para ve krediyi sağlamak eylemi.

Finansman kelimesinin ingilizcesi

financing, finance
Köken: Fransızca

Finansman ne demek? (Ekonomi)

(Financing) Bir işletme veya kuruma ihtiyaç duyduğu para veya krediyi sağlama faaliyeti, Finansal Yönetimin yalnızca para bulma ile ilgili yönü. İşletmeler yatırım, üretim, satış ve stoklama gibi faaliyetlerini yürütebilmek için finansmana ihtiyaç duyarlar. Özel işletmelerin finansman ihtiyaçları bankalar, ve öteki finansman kuruluşlarınca karşılanır. Uzun ve orta süreli finansman ihtiyaçları tahvil ihracı veya bu nitelikteki banka kredileriyle sağlanabilir. Kısa süreli likidite gereksinimi de örneğin Finansman Bonoları yoluyla veya banka kaynaklarından karşılanır. Kamu kurum ve kuruluşları da finansmana ihtiyaç duyarlar. Kamu kesiminin finansman ihtiyacı emisyon, menkul kıymet ihracı, dış borçlanma gibi kaynaklardan sağlanır.

Bu konuda daha fazla bilgi

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.