Taahhütname nedir?

0

Taahhütname nedir?

Bir şahsın kendi isim ve hesabına, bir gerçek kişi ya da tüzel kişiye karşı, sözleşmeli veya sözleşmesiz olarak, bir işin ifa edilmesini ya da bir şeyin teslim edilme işlemini üstlendiğini gösteren belgeye taahhütname denir.

Herhangi bir işletmenin ya da unvanın tescillenmesini isteyen gerçek şahıs ya da ticaret şirketleri dahil olmak üzere tüzel şahıslar ile bu kişilerin yetkili kıldığı diğer kişilerden müdürlük tarafından tescil dilekçesi ve imzalara ait belgelerden farklı taahhütname talep edilir.

Taahhütnamede; işletmenin unvanı, sermayesi, merkezi, işletmenin açılış tarihi ve bu tarihteki gerçek faaliyetinin konusu NACE kodu ile net bir biçimde gösterilir. Taahhütnamenin altına yazılan tüm bilgilerin doğru olduğu, aksinin saptanması halinde sorumluluğun taahhütnameyi imzalayan şahıs ya da şahıslara ait olduğu yazılır ve imzalanır.

Ticaret siciline Türk Ticaret Kanunu’na uygun bir biçimde bu şekilde verilir. Taahhütnamede yer alması gereken tüm bilgiler başvuru dilekçesinde de yer alabilir. Bu durumda ayrıca taahhütnameye gerek duyulmaz.

Tahliye taahhütnamesi nedir?

Kiracının, kiraladığı dairenin belirli bir tarihte boşaltacağına dair imzaladığı belgeye tahliye taahhütnamesi denilmektedir. Bu taahhütname ile, kiracı olan kişi koşulsuz bir biçimde evi tahliye edeceğini beyan etmiş bulunur. Tahliye taahhütnamesinin geçerli sayılması için; yazılı bir biçimde olması, ilk kira yılı içinde taahhütnamenin verilmemiş olması, özgür irade ile belirlenen bir tahliye tarihini içermesi gerekir.

Kira sözleşmesi yapılırken alınan tahliye taahhüdü geçersiz sayılır. Bu sebeple tahliye taahhütlerinin kira akdi tarihinden ileri bir tarihte imzalanması lazımdır. Tahliye taahhüdü veren fakat buna rağmen evi tahliye etmeyen kiracı şahıslar hakkında dava açılabilmesi ya da icra takibi yapılabilmesi için, taahhüt tarihinden otuz gün önce kiracı olan kişiye ihtar çekilmiş olması gerekir.

Tahliye taahhütnamesi nasıl alınır?

Taahhütname, kelime anlamı olarak bir şeyi yapmayı üstüne aldığını bildiren yazılı belgeye denilmektedir. Bir ev sahibi ile kiracı arasında yapılan, kiracı kişinin kiraladığı evi belli bir tarihte boşaltacağına dair imzaladığı belgeye ise tahliye taahhütnamesi denir. Öncelikle tahliye taahhütnamesi ile kira başlangıç tarihinin aynı olmaması gerekir.

Kira kontratı üzerinden uygun bir süre geçtikten sonra taahhütname imzalanabilir. Tahliye taahhütnamesi noterden alınmaktadır. Burada en önemli husus boş tarihli tahliye taahhütnamesi imzalanmamalıdır. Çünkü imzalandığı durumda o taahhütnameye sonradan eklenecek olan tarih geçerli sayılır.

Yani boş taahhütnameye daha sonradan ilave edilecek olan herhangi tarihle kiraya veren kişi kiracısını keyfi bir biçimde belirlediği bir tarihte evden çıkarabilir. Konut maliki kişiyi ilgilendiren husus ise tahliye taahhütnamesinde saptanan tarihte taşınmaz malın tahliye edilmezse bir ay içinde icra takibi işlemi başlatmak gerekir. Eğer bu müddet geçerse tahliye taahhütnamesi geçersiz sayılır.

Sözlükte “taahhütname” ne demek?

1. Bir şeyi yapmayı üstüne aldığını bildiren yazılı kağıt.

Taahhütname kelimesinin ingilizcesi

written contract
Köken: Arapça

Bu konuda daha fazla bilgi

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.