Tck nedir?

0

Tck nedir?

Tck; Türk Ceza Kanunu kelimelerinin baş harflerinden oluşan bir kısaltmadı. 26 Eylül 2004 tarihinde kabul edilen ve 1 Haziran 2005 tarihinde yürürlüğe giren 5237 sayılı kanuna Tck(Türk Ceza Kanunu) denir.

Tck ( Türk Ceza Kanunu ) amacı nedir?

Tck(Türk Ceza Kanunu)nın amacı kişi hak ve özgürlüklerini, kamu düzen ve güvenliğini, hukuk devletini, kamu sağlığını ve çevreyi, toplum barışını korumak, suç işlenmesini önlemektir.

Son Tck ( Türk Ceza Kanunu ) hangisidir?

Son Son Tck(Türk Ceza Kanunu) yapılan değişiklikler ile 5237 sayılı kanun Yeni Türk Ceza Kanunu olarak yürürlüğe girdi. Yeni Ceza Kanunu, Alman ceza doktrininden ve kanunundan esinlendi.

Tck ( Türk Ceza Kanunu ) yapılan değişiklikler

Türk Ceza Kanunu yürürlüğe girdiği tarihten itibaren çeşitli tarihlerde toplam 54 kez değişikliğe uğradı. Bunlardan en önemlisi 1936daki değişikliktir. Türk Ceza Kanununa 141. ve 142. maddelerin eklenmesi bu maddelerin yürürlükten kaldırıldığı 12 Nisan 1991 tarihine değin pek çok aydının hüküm giymesine neden oldu.

Dış Bağlantılar

Türk Ceza Kanunu

Bu konuda daha fazla bilgi

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.