Tebeşir nedir?

0

Tebeşir nedir?

Bir cins kireçtir. Beyaz, gevrek ve çabuk kırılır haldedir. Karatahtaya yazmak için çubuk haline getirilir. Renk ilavesiyle renklileri de yapılır. Yarı saf halde dünyanın birçok yerlerinde bulunur.

Milyonlarca yıl önce gözle seçilemeyecek kadar küçük kabuklu hayvancıkların deniz dibine çökmesiyle tebeşir tabakaları birikmiş, sular çekilince ortaya çıkmıştır. Tebeşir, foraminifere ve coccoliths gibi mini mikroorganizmaların milyonlarca sene önce deniz diplerinde biriken kabuklarıdır. Kuzey Amerika’da Alabame ve Teksas’ta; Avrupa’da İngiltere, Fransa ve İsveç’te bol miktarda tebeşir yatakları vardır.

Tebeşir, temizlenip saflaştırıldıktan sonra portlant çimento yapımında ve dezenfektan olarak kullanılır. Tebeşirin işlenerek pudra haline getirilmesiyle kullanma sahası daha da artmıştır. Pudra tebeşir, seramik, cam macunu, muhtelif kozmetik, lastik, kağıt, marley, dişmacunu gibi birçok yerde dolgu maddesi olarak kullanılır.

Okullarda karatahtalarda yazı yazmak için kullanılan tebeşir tabii tebeşirden yapılmaz. Bu tebeşirler çok ince tebeşir tozunun, renk maddeleri, suda eriyen yapıştırıcılarla karıştırılıp, kalıplara dökülmesiyle elde edilir. ABD’de içine zehirli olmayan maddeler de karıştırılarak kağıt kalıplar içine dökülerek elde edilen tozsuz tebeşirler yapılmıştır.

Ülkemizde tozsuz tebeşir ilk defa 1982 senesinde Türkiye Gazetesi tesislerinde üretilmiş ve “Tozsuz Altın Tebeşirleri” adı verilmiştir. Bununla beraber tebeşir tozunun ağırlığını arttıran malzemelerin sabun türü maddeler olduğu sanılmaktadır. Metal ve taş üzerine yazı yazmada kullanılan tebeşirlerse sabun, balmumu, reçine ve lamba karasından yapılır. Tebeşir umumiyetle silindir biçimindedir. Dört köşe olanları da imal edilmektedir.

Sözlükte “tebeşir” ne demek?

1. Toz zerreciklerinden oluşan, çizdiği yerde iz bırakan, beyaz ya da açık renkte kireçli kaya.
2. Bu maddeden yapılan, kara tahta, duvar vb. yüzeylere yazı yazmak için kullanılan küçük çubuk.

Tebeşir kelimesinin ingilizcesi

n. chalk
Köken: Farsça

Bu konuda daha fazla bilgi

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.