Tramvay nedir?

0

Tramvay nedir?

Bir şehir içi taşıt aracıdır. Demir raylar üzerinde işler. Önceleri atla çekilirdi. Daha sonra basınçlı hava motorlu tramvaylar kullanıldı.

Daha sonra da elektrikli tramvaylar yapıldı. Motoruna elektrik akımını ya raylardan veya havai bir hattan alır. Arş denilen parçası devamlı bu çıplak telle temas halindedir. Çalışma ilkeleri bakımından elektrikli tren ve tramvay arasında bir fark yoktur. Troleybüs de aynı tramvay tekniği ile çalışır, fakat raysız olduğundan devreyi tamamlamak için iki havai hattı çekilir.

Önceleri at, buhar ve basınçlı havayla çalıştırılırken sonradan tamamen elektrikle çalıştırılmaya başlandı. Troleybüs olarak adlandırılan tramvaylarda elektrik havai bir hattan sağlanır. Diğer bir tipte, elektrik, tekerlerin üzerinde hareket ettiği raylara paralel döşenmiş üçüncü bir ray vasıtasıyla sağlanır. Elektrik devresini tamamlamak için gereken ikinci iletkenin vazifesini toprak veya raylar yapar. Hareket halindeki kabloların çektiği tramvaylar daha çok tepelik bölgelerde uygun bir vasıtadır.

Vatman adı verilen tramvay sürücüsü tramvayı frenlemek için kontrol devreleriyle birlikte el freni ve havalı fren kullanır. Hızı ve gücü değiştirmek için ya bazı dirençler devreden çıkarılır veya devredeki seri bağlantılar paralel hale çevrilir veya manyetik alanda zayıflatma yapılır. Son duraklarda dönmemek için tramvaylar iki yöne gidebilecek şekilde yapılır.

On dokuzuncu yüzyılın sonlarında kullanılmaya başlanıp, Birinci Dünya Harbi sırasında yaygın hale gelen tramvay ilk defa 1842’de New York’ta servise çıkarıldı. Lüzumlu gücü temin eden elektriği raylarla sağlama usulünden havai hatlarla sağlama usulüne geçene kadar tramvay hakkında pekçok çalışmalar ve gelişmeler oldu. Hatta, Almanya’daki elektriği tekerlek raylarıyla sağlanan tramvaylar kötü havalarda kısa devrelere sebep olduğundan zamanla yerini havai hatlı tramvaylara bıraktı.

Birinci Dünya Harbinden sonra önemini kaybeden tramvayın yerini daha ekonomik bir taşıma vasıtası olan otobüs ve arabalar aldı. Buna rağmen Avrupa ve bazı Güney Amerika ülkelerinde hala hizmet vermektedir. Türkiye’ye ilk tramvay 1871’de getirildi. Atlı olan bu ilk tramvaylar 1914’te elektrikliye çevrildi. Uzun seneler kullanıldıktan sonra 1961’de İstanbul, 1967’de Kadıköy yakasından kaldırıldı. 1992’den itibaren tekrar İstanbul’da Aksaray-Sirkeci arasında tramvay çalıştırılmaya başlandı. Daha sonra Eminönü-Bakırköy arası devreye girdi. İleri tarihlerde İstanbul’un başka semtleri arasında da tramvay çalıştırılması düşünülmektedir.

Sözlükte “tramvay” ne demek?

1. Yol üzerinde çıkıntı yapmayacak biçimde döşenmiş özel raylarda hareket eden yolcu taşıtı.

Cümle içinde kullanımı

Sarı tenekeden bir tramvay arabası titreyerek, sarsılarak geçti.
– M. Ş. Esendal

Tramvay kelimesinin ingilizcesi

n. tram, tramcar, streetcar, cable railway
Köken: Fransızca

Bu konuda daha fazla bilgi

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.