Üretim Nedir?

0

Üretim Nedir?

Üretim nedir, İktisadî faydayı, yani insan ihtiyaçlarını tatmin etme kabiliyetini arttıran her türlü faaliyettir. Bu bakımdan, üretim fayda yaratmak şeklinde tanımlanabilir. Fayda kavramı içine hem hizmet faydası hem mal faydası girmektedir.

İktisat kıt kaynaklarla sayısız ihtiyaçlar arasında bir ahenk kurmağa çalıştığı için önemli ve faydalı malların istihsaline gidilir. Mal ve hizmet istihsali ise dört faktörün bir araya getirilmesi ile mümkün olur. Bu faktörler toprak, emek, sermaye ve müteşebbistir. Tabiatta ihtiyaçları karşılayacak kadar mal mevcut olsaydı istihsal faaliyetine lüzum kalmayacaktı.

İlkel toplumlarda ihtiyaçlar sınırlı olduğundan istihsal faaliyeti de son derece basitti. Zamanlanüfus ve dolayısıyla ihtiyaçların artması sonunda üretim faaliyetlerinin organize edilmesi gerekmiştir. Şöyle ki:

Üretim faktörlerinin miktarı ve aralarında ki oran,

  • Cari istihsal tekniği,
  • Üretim organizasyonu.

Üretim şekilleri

i) Üretim maddi fayda yaratır. Bundan amaç, maddenin şeklini, niteliğini, ağırlığını, rengini, kokusunu vs. değiştirmektir. Böylece, maddenin tatmin özelliği değiştirilerek yeni bir madde faydası sağlanmış olur.

ii) Üretim mekân faydası yaratır. Bundan amaç, malların bir yerden başka bir yere nakledilmesidir. Malların yer değiştirilmesiyle yeni faydalar yaratılmış olmaktadır. Aynı şekilde, malı ucuz yerden alıp pahalı yere götürüp satmakla da malın faydası arttırılır.

iii) Üretim zaman faydası yaratır. Yani malların bol olduğu devrelerde mallar stok edilir, talebin çoğaldığı veya arzın azaldığı mevsimlerde piyasaya sürülür. Böylece, stok edilen malların faydaları arttırılmış olacaktır.

iv) Üretim hizmet faydası yaratır. Bu fayda ise gayri maddî malların, başka bir deyişle, çeşitli hizmetlerin sağladığı faydadır. Bir doktorun, bir berberin yaptığı iş hizmet faydası yaratmaktır.

  • Almancası : Produktion.
  • Fransızcası : production.
  • İngilizcesi : production.

(Bk; üretim faktörleri, millî gelir, prodüktivite).

üretim nedir?

1. topraktan, hayvanlardan, bitkilerden vb. ürün sağlama, mal ve hizmet olarak yeni şeyler ortaya koyma, üretme işi.

“Tarımsal üretim yetersiz düzeydeydi”

2. toplumbilim terimi

insanların, toplumun yaşaması ve gelişmesi için zorunlu olan nesneleri elde etmek ereğiyle doğal çevrelerini değiştirme etkinlikleri ve süreci.

üretim nedir iktisat, üretim nedir işletme, üretim nedir kısaca bilgi, tüketim nedir, üretim yönetimi nedir, üretim faktörleri, tuketim nedir, üretim nedir coğrafya

Üretim nedir? Ekonomi literatüründe önemli bir kavram olan üretim mal ve hizmetlerin miktar veya faydalarını artırmaya yönelik her şeye denir. Adedi bir olan kalem sayısını ikiye çıkarmak miktar artışına örnektir. Kalemi daha kullanışlı hale getirmek ise fayda artışıdır.

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.