Vecd nedir?

0

Vecd nedir?

Vecd, sözlükte “hayranlık duyma, muhabbet, kendinden geçerek unutacak kadar ilahi bir aşk hali” anlamlarına gelir.

Vecdin tasavvuftaki anlamı ise; Tasavvuf yolunda bulunan bir kimsenin çok zikretmesi (Allahü tealayı anması) veya bir başka sebeb neticesinde hasıl olan manevi lezzetleri tadarak ruhunun coşması, kalbinin gayr-i ihtiyari (elinde olmadan) kendinden geçmesi, taşması hali olarak kulun istek ve çabası olmaksızın onun kalbine tesadüf eden şey (his, ilham, feyz, varid); Haktan yani Allahtan gelen tecellilerdir.

Vecd; Ruhsal, bedensel bir haldir. Ancak tasvir ile anlatılabilir. Vecd halinde insanın benliği yoktur. Duyular aleminden ayırlır. Duyular, duyu organları, teorik akıl ortadan kalkmıştır. Hatıralar ve irade yok olur. Vecd halinde insan kendi konusuna sahip olur ve onunla birlik kurar. Vecd sırf murakabeden, sırf aşktan ibarettir. Her türlü dikkat, nefse ait her türlü şuur geçici olarak yok olurda denebilir.

Vecd kaç türlüdür?

Vecd iki türlüdür. Bunlar şunlardır;

1- Mülk vecdi: Saliki bulan ve ona hakim olan vecddir.

2- Lika vecdi: Salikin bulduğu vecddir.

Mevacid nedir?

Vecd’in çoğulu “mevacid”dir.

Vacid nedir?

Vecde gelene de “vacid” denir.

Tevacüd nedir?

Vecdin basit şekli “tevacüd” dur.

Vücud nedir?

Vecdin en mükemmel şekli “vücud” dur. Sufi Allah’ı temaşa etmek arzusuyla tutuşarak kendinden geçer. Onu bu hafi “vecd”dir. Vecdin sonunda aradığını bulması ise “vücud” tabiriyle ifade edilmektedir.

Vecd kelimesinin kullanımı

“O zaman vecd ile bin secde eder varsa taşım.” (M.Akif Ersoy)

Bu konuda daha fazla bilgi

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.