Önleyici Faaliyetleri Paylaşalım

0

Önleyici Faaliyetleri Paylaşalım

Clap

Arkadaşlar,

Burada çoğunluğumuz çalıştığı kuruma kalite anlamında hizmet veren kişileriz.

Bizim firmada hep hatalar ortaya çıktıktan sonra düzeltici faaliyetler uyguluyoruz . Oysa bu hataların bir bölümü ortaya çıkmadan öngörülüp engellenebilecek şeyler. Tüm çalışanlara bunu benimsetmek ve önleyici faaliyetler başlatılmasını teşvik etmek amacıyla bir çalışma başlatıyoruz.

Bu forumda da herkes çalıştığı ortamda meydana gelen hata örneklerini paylaşabilir. Bu hatalar kişilere bağlı da olabilir, sistemden de kaynaklanıyor olabilir. Bu paylaşım sayesinde hepimiz olası veya benzeri hatalarımızı ortaya çıkmadan önce tespit edebilme imkanını elde edebiliriz.

Ben hemen bir örnekle başlamak isterim. Benim değil ama kızkardeşimin çalıştığı işletmede ortaya çıkan bir sorunu örnek vereceğim:

Firma bir maden suyu firması. Kaynaktan gelen maden suyu şişelenmek üzere tanklara alınıyor. Şişelenmenin çok hızlı yapılması gerekiyor, ideali 24 saat.

Bu tanklar zaman içinde kireçleniyor. Bu kireçlenme madensuyunun özelliğini kaybettirme riski taşıdığı için ya şişeleme süresi 12 saatin altına düşürülmeli, ya da tank boşaltılarak temizlenmeli.

Tankın boşaltılması hem zaman hem temizleme işçiliği yükü getiriyor. Ancak kirece maruz kalan madensuyu da kullanılamaz hale geldiği için fire sayılıyor.

Tanklardaki kireçlenmeyi önlemek için bir çare düşünülüyor. Antalya-da bir firma çok farklı metodla tankları silisyum dioksit ile kaplamayı teklif ediyor. SiO2 suda bulunan bir madde, aynı zamanda da camın hammaddesi. Dolayısıyla pürüssüz bir yüzey temin edilmiş oluyor ve hiçbir şekilde bakteri, küf, yosun vs. bu yüzeyde tutunamıyor. Tabii kireç te.

Bu faaliyet sayesinde firmanın tankların temizlenme periyodları uzuyor, hiç bir kimyasal madde kullanmaksızın temizlik çok kolaylaşıyor ve sisteme ciddi bir kazanç sağlanıyor. Hatta  fikri ortaya atan eleman da primle ödüllendiriliyor.

Sizin de bu tür hikayeleriniz veya belki bizlerle paylaşıp çözüm arayacağınız sorunlarınız varsa haydi hep birlikte beyin fırtınası ekipleri oluşturalım, ne dersiniz?

KONUYA YAPILAN EK ve YORUM

Fulya Hanım, önleyici faaliyetin tanımlamasıyla ilgili yaptığınız açıklama tamamıyla doğru. Bir çok yerde düzeltici ve önleyici faaliyet kavramlarının karıştırıldığını gördüm. Bence burada hem düzeltici hem de önleyici faaliyet örneklerini paylaşalım. Paylaşılmış bir düzeltici faaliyet başka bir işletme için önleyici faaliyet olarak değerlendirilebilir. Bahsetmiş olduğunuz tarzda birçok excel tablosu kullanıyorum. İhtiyacı karşılayabilecek düzeyde hazırlanmış excel tablolarını kullanmak, paket program kullanmaktan daha iyi bence. Öncelikle ekonomik bir kazanç sağlamış oluyorsunuz. Kendi oluşturduğunuz ve ihtiyacınızı karşılayan bir tablonun kullanımı daha basit bir yöntem. Paket programın kullanımını öğrenmek için ayrıca zaman ayırma gereği de olmuyor.

Düzeltici ve önleyici faaliyet kavramlarının yanı sıra bir kavramdan daha bahsetmek istiyorum. Kısa Vadeli Aksiyon. TS EN ISO 9000 de “Düzeltme” olarak geçiyor. Daha önce duydunuz mu, kullandınız mı? Bilmiyorum. “Saptanmış bir uygunsuzluğu gidermek için yapılan faaliyet” olarak  tanımlanıyor. Düzeltici faaliyetten farklı olarak, uygunsuzluğun temel sebebinin tespit edilerek bunun giderilmesi değil, uygunsuzluğun giderilmesini ifade ediyor.
 

Duzenleyen Murat KÜTÜK – 04.Aralık.2009 saat 12:01
KONUYA YAPILAN EK ve YORUM
Sayın nfiliz,

ISO 9000 de düzeltme kavramı var. ISO 9000 Kalite Yönetim Sistemleri-Temel Esaslar ve Terimler ve Tarifler standardının 2004 baskısının 12. sayfasında, madde 3.6.6. Bu standart 2007 yılında yeni revizyonuyla tekrar yayınlandı. Yeni revizyonda hangi sayfada yer alıyor bilmiyorum. ISO 9000- de de ISO 22000-dekine benzer kavramlarla açıklanır. ISO 9000-nin not kısmında der ki, “Bir düzeltme, örneğin yeniden işleme veya yeniden derecelendirme olabilir”.
Düzeltme, uygunsuzluğun asıl sebebini ortadan kaldırmaz. Uygunsuzluğun tekrarını önlemeyi başarması da mümkün değildir. Düzeltme sadece o uygunsuzluğu gidermek için yapılan faaliyettir. Sistem üzerinde bir değişiklik getirmez.
Düzeltici faaliyet ise, uygunsuzluğun asıl sebebinin tespit edilmesi ve ortadan kaldırılması için yapılan faaliyettir. Büyük oranda da tekrarları engeller. Tabi burada düzeltici faaliyet olarak belirlenen uygulamanın, uygulayıcı personel tarafından aksatılmadan sürdürülmesi gerekir. Düzeltici faaliyetler çoğunlukla sistem üzerinde bir değişikliğe neden olurlar.
Anlattıklarımı bir örnek üzerinde pekiştirmek istiyorum.
Diyelim ki bir işletmede hiç yangın olayı olmamış. Bir toplantıda yangın konusu gündeme geliyor ve yangına karşı önlem olarak YSC (yangın söndürme cihazı) alınması kararlaştırılıyor ve alınıyor. Bu bir önleyici faaliyettir.
6 ay sonra bir yangın çıkıyor. YSC ile müdahale edilmek istendiğinde, YSC nin boş olduğu farkediliyor. Bu bir uygunsuzluktur.
YSC nin dolum işlemi yaptırılıyor. İşte bu düzeltmedir. Sadece o YSC nin uygunsuzluğu giderildi. Diğer YSC leri etkilemedi, olayın tekrarlanma ihtimalini engellemedi. Sistem üzerinde bir değişiklik getirmedi.
Olaydan sonra YSC lerin periyodik kontrolleri için bir sistem oluşturuldu. Periyodik kontrol için bir talimat, bir form hazırlandı, bir sorumlu belirlendi ve bunlar Yönetim Sisteminde tarif edildi. İşte bu da düzeltici faaliyettir. YSC lerin ihtiyaç durumunda dolu olarak hazır bulunmaları sağlandı (Sorumlu personel kontrollerini aksatmadan ve düzgün bir şekilde yapmalı, uygun bir kontrol periyodu belirlenmiş olmalı). Yeni bir talimat ve form hazırlandı ve bunlar sistem içinde tarif edilerek, sistem üzerinde bir değişiklik meydana geldi.
 

Duzenleyen Murat KÜTÜK – 07.Aralık.2009 saat 10:12
KONUYA YAPILAN EK ve YORUM

Fulya Hanım merhaba. Tespit edilmiş bir hata nedeniyle verilen eğitimler hariç olmak üzere, eğitimler gerçekten de önleyici faaliyetlerdir. Örnek; yeni bir cihaz alıyorsunuz. Bu cihazın operatörlerine vereceğiniz, kullanım ve basit bakım eğitimi tam bir önleyici faaliyettir. Çünkü bu cihazla ilgili yanlış kullanımdan kaynaklanabilecek zararları önlemeye yöneliktir.

İşletmede herhangi bir işlem (baca temizlemesi, kaynak işlemi, su deposu temizlemesi, yeni bir üretim sürecinin denemesi vb.) yapılmadan önce, o işlemle ilgili muhtemel tehlikelerin tespit edilmesi ve risk değerlendirmesi yapılarak gerekli tedbirlerin alınması da bir önleyici faaliyettir.
 
Önleyici faaliyetler, biraz da hayal gücü, deneyim ve öngörü gerektiriyor aslında. Ne yazık ki bizler de çok fazla bu yönde kafa yormuyoruz. Bu yüzden, önleyici faaliyetlerin sayısı gerçektende çok az olur. Aslında çoğu zaman önleyici faaliyetlerin maliyetleri, düzeltici faaliyetlerin maliyetlerine göre daha düşüktür. İşletmeler önleyici faaliyetlere biraz daha zaman ve bütçe ayırsa çok şey kazanacaklar. Ancak işveren, önleyici faaliyete ayrılacak zaman ve parayı boşa harcama olarak görmektedir. Önleyici faliyetlerin sayısının az olması biraz da bı yüzdendir.

KONUYA YAPILAN EK ve YORUM

Makine ekipmana yapılan tüm bakım (arıza değil) faaliyetleri de önleyici faaliyetlerden
sayılır.

KONUYA YAPILAN EK ve YORUM

Orjinalini yazan: elzem elzem yazdi:

Clap
Arkadaşlar,

Burada çoğunluğumuz çalıştığı kuruma kalite anlamında hizmet veren kişileriz.

Bizim firmada hep hatalar ortaya çıktıktan sonra düzeltici faaliyetler uyguluyoruz . Oysa bu hataların bir bölümü ortaya çıkmadan öngörülüp engellenebilecek şeyler. Tüm çalışanlara bunu benimsetmek ve önleyici faaliyetler başlatılmasını teşvik etmek amacıyla bir çalışma başlatıyoruz.

Bu forumda da herkes çalıştığı ortamda meydana gelen hata örneklerini paylaşabilir. Bu hatalar kişilere bağlı da olabilir, sistemden de kaynaklanıyor olabilir. Bu paylaşım sayesinde hepimiz olası veya benzeri hatalarımızı ortaya çıkmadan önce tespit edebilme imkanını elde edebiliriz.

Ben hemen bir örnekle başlamak isterim. Benim değil ama kızkardeşimin çalıştığı işletmede ortaya çıkan bir sorunu örnek vereceğim:

Firma bir maden suyu firması. Kaynaktan gelen maden suyu şişelenmek üzere tanklara alınıyor. Şişelenmenin çok hızlı yapılması gerekiyor, ideali 24 saat.

Bu tanklar zaman içinde kireçleniyor. Bu kireçlenme madensuyunun özelliğini kaybettirme riski taşıdığı için ya şişeleme süresi 12 saatin altına düşürülmeli, ya da tank boşaltılarak temizlenmeli.

Tankın boşaltılması hem zaman hem temizleme işçiliği yükü getiriyor. Ancak kirece maruz kalan madensuyu da kullanılamaz hale geldiği için fire sayılıyor.

Tanklardaki kireçlenmeyi önlemek için bir çare düşünülüyor. Antalya-da bir firma çok farklı metodla tankları silisyum dioksit ile kaplamayı teklif ediyor. SiO2 suda bulunan bir madde, aynı zamanda da camın hammaddesi. Dolayısıyla pürüssüz bir yüzey temin edilmiş oluyor ve hiçbir şekilde bakteri, küf, yosun vs. bu yüzeyde tutunamıyor. Tabii kireç te.

Bu faaliyet sayesinde firmanın tankların temizlenme periyodları uzuyor, hiç bir kimyasal madde kullanmaksızın temizlik çok kolaylaşıyor ve sisteme ciddi bir kazanç sağlanıyor. Hatta  fikri ortaya atan eleman da primle ödüllendiriliyor.

Sizin de bu tür hikayeleriniz veya belki bizlerle paylaşıp çözüm arayacağınız sorunlarınız varsa haydi hep birlikte beyin fırtınası ekipleri oluşturalım, ne dersiniz?

KONUYA YAPILAN EK ve YORUM
Bir tane düzeltici faaliyet benden gelsin. şu anda çalışmakta olduğum şirkette üretim planlama bölümü yok ve tedarikçiye yaptırılacak olan fason üretim siparişlerinin resimlerini de teknik ressam arkadaşımız satınalma bölümüne iletiyor sipariş gönderiliyor. sipariş verilen parçaların  bir tanesinde revizyon yapılmış ve bu bilgi tedarikçiye verilmemiş dolayısıyla da elindeki resme göre malzemeyi işleyip getirmiş. 102 adet parça boşa gitti. kalite kontrol uygun olmayan ürün raporunu doldurmuş, üretim müdürüne de imzalatmış bir güzel, en son raporlar benim elime geliyor ve analiz ediyorum. Bu durumu üretim müdürüne ilettiğimde kırk yılda bir olan birşey bu dedi geçti.. ama bunun takibini havada bırakmadık tabiki siparişlerin takip edildiği excel programımız var teknik ressam arkadaşlar buradan revize ettikleri resimlere dair sipariş var mı yok mu kontrol edecek ve satınalmaya bildirerek resmi değiştirttirecek. bunu görev ve sorumluluklarına ekledik düzeltici faaliyetimizi yaptık Smile
KONUYA YAPILAN EK ve YORUM

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.