TKY Uygulamalarında Kullanılan Teknikler

0

TKY Uygulamalarında Kullanılan Teknikler

•     SÜREKLİ GELİŞTİRME TEKNİĞİ
“PDCA” = “PUKÖ” DÖNGÜSÜ (The Shewhart Cycle)
PDCA döngüsü, kalitede sürekli geliştirmeye yönelik sistematik bir yaklaşımdır.

Uygulama adımları
1-     Sürekli geliştirme için bir yaklaşımın planlanması
2-     Planlanmış aktivitelerin uygulanması
3-     Sonuçların kontrol edilmesi
4-     Sonuçlara göre önlem alınması

•     FİKİR ÜRETME TEKNİKLERİ
1- BEYİN FIRTINASI (BRAINSTORMING)
Spesifik bir problem ya da konu hakkında fikirler listesi üretmek için kullanılan bir grup tekniğidir

Uygulama Adımları
1-     Oturuma başkanlık edebilecek bir başkan belirlenir
2-     Oturumun konusu açık bir şekilde izah edilir
3-     Görüşülecek konu herkesin görebileceği bir yere yazılır
4-     Gruptaki herkes sırayla konu hakkındaki düşüncesini söyler
5-     Mümkün olduğunca az düzeltme yapılarak, düşünceler alt alta yazılır ve numaralandırılır
6-     Hiçbir düşünce üzerine tartışma yapılmamalı ve fikirlere müdahale edilmemelidir
7-     Mümkün olduğunca herkesin katılımı sağlanmalıdır
8-     Gruptaki herkesin “PAS” geçmesiyle oturum sona erer
9-     Oluşturulan fikirler listesi bir kağıda kaydedilir

2- BEŞ “NEDEN”
Sürekli olarak “NEDEN” sorusu sorularak bir problemin “KÖK SEBEPLERİ”ni araştıran bir tekniktir.

Uygulama Adımları
1-     Problem spesifik bir şekilde açıklanır
2-     Neden olduğu sorulur
3-     Eğer cevap kök bir sebebi açıklamıyorsa tekrar “neden” diye sorulur
4-     Problemin kök sebebi bulunana kadar “neden” sorusuna devam edilir

Not : Problemin kişiden kaynaklanan tarafından çok süreç üzerinde yoğunlaşması yararlı olacaktır.

•     KARAR VERME TEKNİKLERİ
1- ÇOKTAN SEÇMELİ
Fikir üretme teknikleri ile üretilen fikirleri listesindeki, en önemli düşüncelerin belirlenmesi için kullanılan bir grup tekniğidir.

Uygulama Adımları
1-     Her üyeye yaklaşık olarak, listedeki madde sayısının yarısı kadar “oy” verme hakkı tanınır
2-     Her üye sahip olduğu oy sayısı kadar, önemli gördüğü düşünceye oy verir
3-     Oylanan her maddeye bir çetele konur
4-     En çok oyu almış olan ilk 5-6 madde belirlenir

2- NOMİNAL GRUP TEKNİĞİ
Bir grubun tüm üyelerinin, kararlarını kullanarak belirlenmiş olan “Yeni Fikirler” listesini öncelik sırasına göre listelemeye yarayan bir metottur.

Uygulama Adımları
1-     Listedeki her bir fikir için bir harf belirlenir
2-     Gruptaki her üye, belirlenen bu harfleri bir kağıda yazar
3-     Her üye kendi önceliğini kullanarak, öncelikli listesini oluşturur
4-     Üyelerin oluşturmuş olduğu bu listeler derlenerek, en yüksek öncelikli ve en düşük öncelikli fikirler belirlenir

3- HEDEF SAPTAMA (BENCHMARKING – KIYASLAMA)
Bir organizasyondaki süreçleri, bir başka organizasyondaki benzer süreçlerle karşılaştıran bir ölçüm metodudur.

Uygulama Adımları
1-     Hem organizasyonunuz hem de sizin için en önemli olan süreci ve o sürecin ölçüm kriterlerini belirleyiniz
2-     Belirlemiş olduğunuz süreci kullanan organizasyonların bir listesini oluşturun
3-     Her bir organizasyondan edineceğiniz spesifik bilgi tiplerini belirleyerek, bilgi toplamak için organizasyonlarla temas kurun
4-     Toplamış olduğunuz bilgileri derleyerek, süreç ölçüm kriterleri sonuçlarını iyiden kötüye doğru sıralayın
5-     Sürecinizi, en iyi ve en kötü durumla karşılaştırarak, farklılıkları belirleyiniz

•     PROBLEM ANALİZ TEKNİKLERİ
1- AKIŞ DİYAGRAMI
Bir sürecin ana basamaklarını grafiksel olarak gösteren bir yöntemdir.

Uygulama Adımları
1-     Süreci tanımlayın ve sürecin başlangıç ve bitiş noktasını belirleyin
2-     Sürecin yürürlükte olan halini, başlangıçtan bitime kadar tüm safhalarını, uygun semboller kullanarak çizin
3-     Sürecin sizce en ideal ve en etkili olabilecek şeklini çizin
4-     Yürürlükteki süreç akış diyagramı ile, ideal süreç akış diyagramını karşılaştırın
5-     İki akış diyagramı arasındaki farklılıkları belirleyerek bu farklılıkları ortadan kaldıracak düzenlemeleri yapın
6-     Farklılıklara neden olan problemler ortadan kaldırıldıktan sonra, yeni süreç akış diyagramını çizin

2- SEBEP – SONUÇ DİYAGRAMI
Analiz edilen problem, objektif, amaç vs. İle bunları etkileyen faktörler arasındaki ilişkiyi grafiksel olarak tasvir eden bir metottur. Balık Kılçığı veya Ishikawa Diyagramı da denir.

Bu metot;
–     Olumlu veya olumsuz bir probleme ya da bir çıktıya neden olan faktörleri belirler
–     Sık sık şikayet ve konu dışı tartışmalara meydan vermeksizin spesifik bir konu üzerinde yoğunlaşmayı sağlar
–     Problemin kök sebeplerini belirlemede planlı bir yaklaşım kullanır
–     Yeterli veriye sahip olmayan bölgeleri tanımlar

Uygulama Adımları
1-     Analiz edilecek olumlu ya da olumsuz nesne diyagramın sağ tarafındaki kutu içine yazılır

2-     Problem üzerinde etkisi olan kategoriler belirlenir.                         

3-     Fikir üretme teknikleri de kullanılarak, her bir ana kategorideki faktörler ve alt faktörler belirlenir
4-     Tekrarlanan alt faktörler ve verilere dayanan, etkisi büyük olan faktörler belirlenir
5-     Listeleme önem sırasına göre düzenlenir

NOT : Sebep – sonuç analizinde, olumsuz objektif yerine olumlu objektif kullanmak daha yararlı olur.

KONUYA YAPILAN EK ve YORUM
teşekkürler 🙂
KONUYA YAPILAN EK ve YORUM

Çok teşekkürler…

KONUYA YAPILAN EK ve YORUM
teşekkürler

Thumbs%20Up

KONUYA YAPILAN EK ve YORUM
VERDİĞİNİZ BİLGİLER İÇİN TEŞEKKÜRLER.
KONUYA YAPILAN EK ve YORUM
teşekkürler güzel paylaşm
KONUYA YAPILAN EK ve YORUM

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.