0 212 230 9009 / egitim(at)biymed.com

A.B.D. Gümrükler İdaresi (U.S. Customs service) Nedir? Ne demektir?

0

A.B.D. Gümrükler İdaresi (U.S. Customs service) Nedir? Ne Demektir?

A.B.D. Gümrükler İdaresi (U.S. Customs service) Nedir? Ne Demektir?, Gümrük oranları ve kota sınıflandırmalarının tespitinden sorumlu acente.

Satınalma ve Merchandising terimleri olarak kullanılan A.B.D. Gümrükler İdaresi (U.S. Customs service) nedir? ne demektir? veya ne anlama geliyor? sorularının cevabı Gümrük oranları ve kota sınıflandırmalarının tespitinden sorumlu acente.

A.B.D. Gümrükler İdaresi (U.S. Customs service) sözlük anlamı Gümrük oranları ve kota sınıflandırmalarının tespitinden sorumlu acente.

Sitemizde yer alan lojistik terimleri

eğitim geçmişi (educational background) Bir eğitim enstitüsünden alınmış dereceler ya da diğer örgün eğitimsel tecrübeler.

mal/seri planlama (merchandise/line planning) Satış geçmişine, amaçlara ve tahminlere dayanan bütçelerin ve ürün gamı planlarının kombinasyonu; seri geliştirmenin iskeleti.

ticari indirim (trade discount) Pazarlama ya da dağıtım işlevi gösteren firmalara liste fiyatından yapılan düşüştür.

envanter planlamada kullanılan periyodik yenileme metodu (periodic replenishment method of planning inventory) Satıcı ya da perakendeci tarafından gerçekleştirilen bilgisayar destekli siparişlerle otomatik yenileme; temel/sabit mallar için kullanılabilir.

planlanmış maliyet (planned cost) İmalatçı tarafından verilen toptan satış fiyatı ile ya da ürün geliştiricileri tarafından belirlenen fiyat.

kariyer kodu (career code) Merchandising sınıflandırmasına göre hem içerisinde meslek sorumluluğu bulunan uzmanlaşma alanını hem de bu uzmanlaşma içindeki kariyer seviyesini temsil eden iki haneli sayı.

satış döneminin sonlarına doğru sunulan indirim (late-selling-period discount) İmalatçının malzemeye yatırım yapmış olduğu durumlarda üretimi ve malların satışını uzatmak için kullanılan indirim.

etkileşimli planlama (interactive planning) Firmanın bütün bölgelerinden alınan bilgilerle ortaya çıkan bir takım çalışması etkinliği; yukarıdan aşağıya ve aşağıdan yukarı sistemlerinin bir karışımı.

gelir değişiklikleri (income modifications) Gelir ölçümlerindeki farklılıkların sebepleri; müşteri iadeleri ve tenzilatlar, satılan malların maliyeti, işletme giderleri ve diğer gelir ve/veya giderler.

sınıflandırma (taxonomy) Bazı fenomenleri tanımlayan sınıflandırma sistemi.

square foot başına düşen satış (sales per square foot) Belirli bir mağaza, sergi salonu ya da başka bir alan da square foot başına düşen para miktarı.

Satınalma Eğitimi

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.