0 212 230 9009 / egitim(at)biymed.com

Acenta (Agent – Broker) Nedir? Ne demektir?

0

Acenta (Agent – Broker) Nedir? Ne Demektir?

Acenta (Agent – Broker) Nedir? Ne Demektir?, Üretici ile tüketiciyi bir araya getiren bir aracı (kişi veya kuruluş).

Satınalma terimleri olarak kullanılan Acenta (Agent – Broker) nedir? ne demektir? veya ne anlama geliyor? sorularının cevabı Üretici ile tüketiciyi bir araya getiren bir aracı (kişi veya kuruluş).

Acenta (Agent – Broker) sözlük anlamı Üretici ile tüketiciyi bir araya getiren bir aracı (kişi veya kuruluş).

Sitemizde yer alan lojistik terimleri

Uluslar arası pazarlama (International marketing) Ürünlerini ülke dışına satmayı amaçlayan pazarlama stratejilerini geliştirme ve bunların farklı ülkelerdeki uygulamalarını bütünleştirme süreci.

Tüketici hareketi (Consumerism) Bireyleri tüketici olarak sahip oldukları haklarını tehlikeye atacak uygulamalardan korumak amacıyla tasarlanmış ve hükümetler, işletmeler, sivil toplum kuruluşları ve benzeri bağımsız organizasyonlar tarafından yürütülen etkinliklerdir.

Tüketim ürünleri (Consumer goods) Nihai tüketiciye satılan mallar ve hizmetler.

Oligopol (Oligopoly) Az sayıda büyük firmanın pazarın çok büyük bir kısmını kontrol ettiği rekabetçi pazar yapısı

Rekabetçi üstünlük (Competitive advantage) Rakiplere göre özgün bir güç sağlayan ve kalite, tasarım, maliyet, zaman gibi bir boyutta üstünlük sağlayan farklılıktır.

Zaman serileri analizi (Time series analysis) Gelecekteki durumu tahmin etmek için geçmişteki verileri kullanan istatistiksel yöntem.

Focus grup mülakatı (Focus group interview)pazarlama araştırması tekniğidir. Az sayıda insanın oluşturduğu bir grubun bir moderatörün açık uçlu sorularına verdiği cevaplarla gerçekleştirilen bir

Sürdürülebilir rekabetçi üstünlük (sustainable competitive advantage) Bir perakendeci işletmenin rakiplerine kıyasla sahip olduğu ve oldukça uzun bir zaman süresince koruyabileceği belirgin yetkinlik.

Toplama (Collecting) Toplama fonksiyonu bir dağıtım kanalının, ilgili müşteri kesiminin ihtiyaçlarına seslenen mal ve hizmetlerin belirlenmesini, ilgili kaynaklardan bunların temin edilmesini ifade eder. Bu sırada dağıtım kanalının taşıma, depolama ve bilgi-haber işleme gibi fiziki dağıtım faaliyetlerinde bulunması da gerekebilir.

Kupon (Coupon) Mağazadan satınalımlarda belirli ürünlerin fiyatında indirim sağlayan basılı kâğıt.

Hizmet (Services) Müşterilere hizmetler sunan perakende kuruluşları, banka, hastane, doktor, eğlence yerleri, okullar gibi, elle tutulamayan, gözle görülemeyen ürünler.

Satınalma Eğitimi

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.