0 212 230 9009 / egitim(at)biymed.com

Alacak hesapları (Accounts receivables) Nedir? Ne demektir?

0

Alacak hesapları (Accounts receivables) Nedir? Ne Demektir?

Alacak hesapları (Accounts receivables) Nedir? Ne Demektir?, Malların kredili satışı nedeniyle perakendecinin almayı beklediği paranın miktarı.

Satınalma terimleri olarak kullanılan Alacak hesapları (Accounts receivables) nedir? ne demektir? veya ne anlama geliyor? sorularının cevabı Malların kredili satışı nedeniyle perakendecinin almayı beklediği paranın miktarı.

Alacak hesapları (Accounts receivables) sözlük anlamı Malların kredili satışı nedeniyle perakendecinin almayı beklediği paranın miktarı.

Sitemizde yer alan lojistik terimleri

Pazarlama planı (Marketing plan) Belirli bir hedef pazara ulaşmak için tasarlanan belirli bir strateji.

Psikolojik ihtiyaçlar (Psychological needs) Müşterilerin satınalmaktan, alışveriş yapmaktan veya bir ürüne sahip olmaktan sağladıkları kişisel tatmin duygusu ile bağlantılı ihtiyaçlar.

Çapa dükkân (Anchor store) Bir yerel alışveriş merkezinde bulunan ve müşteriler için bir çekim (cazibe) merkezi görevini yapan büyük, iyi bilinen bir perakende işletmesi.

Self servis perakendeci (Self service retailer) En düşük düzeyde müşteri hizmeti veren perakendecidir.

Halkla İlişkiler (Public relations) Bünye içi ve dışı menfaat gruplarından oluşan çevrenin, firma, marka, ürün veya kişiyle “barışını” sağlamaya ve geleceğini iyileştirmeye (yatırım yönlü) dönüktür.

Kolayda mallar (Convenience goods) Sıklıkla ve kolaylıkla satın alınan ucuz tüketim malları.

Dayanıksız mallar (Non durable goods) Kısa bir süre içinde bir ya da birkaç kullanımda tüketilen mallar.

Merchandising (Merchandising) Hangi ürünlerin ya da ürün hatlarının perakende işletmede bulundurulacağına ilişkin kararlar bütünüdür.

Sürdürülebilir rekabetçi üstünlük (sustainable competitive advantage) Bir perakendeci işletmenin rakiplerine kıyasla sahip olduğu ve oldukça uzun bir zaman süresince koruyabileceği belirgin yetkinlik.

Hırsızlık (Shoplifting) Bir alışveriş yerinden müşteri veya müşteri gibi davranan kişi tarafından malın çalınması eylemi.

Oligopol (Oligopoly) Az sayıda büyük firmanın pazarın çok büyük bir kısmını kontrol ettiği rekabetçi pazar yapısı

Satınalma Eğitimi

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.