0 212 230 9009 / egitim(at)biymed.com

alıma açık miktar (open-to-buy) Nedir? Ne demektir?

0

alıma açık miktar (open-to-buy) Nedir? Ne Demektir?

alıma açık miktar (open-to-buy) Nedir? Ne Demektir?, mal yatırımını satış donemi öncesinde ve satış donemi süresince kontrol etme aracı; teslim alınacak planlanmış mal eksi sipariş edilecek mal.

Satınalma terimleri olarak kullanılan alıma açık miktar (open-to-buy) nedir? ne demektir? veya ne anlama geliyor? sorularının cevabı mal yatırımını satış donemi öncesinde ve satış donemi süresince kontrol etme aracı; teslim alınacak planlanmış mal eksi sipariş edilecek mal.

alıma açık miktar (open-to-buy) sözlük anlamı mal yatırımını satış donemi öncesinde ve satış donemi süresince kontrol etme aracı; teslim alınacak planlanmış mal eksi sipariş edilecek mal.

Sitemizde yer alan lojistik terimleri

brüt satışlar (gross sales) Bir firmanın mallarının ve servislerinin satışından elde ettiği dolar bazında toplam gelir.

fiyatlandırma politikası (pricing policy) Malların nasıl fiyatlandırılması gerektiği konusunda rehberlik eden şirket politikası.

ticari evren (trade universe) Her bir seferde göz önünde bulundurulacak firmaların tamamı.

kariyer (career) Bir kişinin hayatında iş ile ilgili kişisel olarak algılanan tecrübeler ve etkinliklerle alakalı tavır ve davranışlar dizisi (Hall, 1976).

square foot başına düşen satış (sales per square foot) Belirli bir mağaza, sergi salonu ya da başka bir alan da square foot başına düşen para miktarı.

seri ön izlemesi (line preview) Merchandising ve pazarlama bölgelerinin sezon serisini satış personeline sunma zamanı (Glock & Kunz, 1995).

nakit indirimi (cash discount) İmzalanan kontratta belirlenen zamanda faturanın ödenmesini teşvik etmek için faturalanmış maliyet üzerinden yapılan indirim.

stok tutma birimi (stock keeping unit-SKU) Mal planlaması ya da envanter amaçları için birim seviyesinde ürün belirlenmesi; genellikle tarz, beden ve renk kombinasyonunu temsil eder.

satışları planlarken kullanılan yüzdelik artışı ya da düşüş metodu (percent increase or decrease method of planning sales) Bir önceki yıl gerçekleşen satışlar artı bir miktar yüzdelik artış ya da düşüş.

diğer gelir ve /veya giderler (other income and/or expense) Malları ve hizmetleri satmak dışında firmanın işletilmesiyle alakalı gelir ve maliyetler.

kavramlar (constructs) Bir teorinin temel değişkenleri.

Satınalma Eğitimi

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.