0 212 230 9009 / egitim(at)biymed.com

arka yüz sistemleri (back-end systems) Nedir? Ne demektir?

0

arka yüz sistemleri (back-end systems) Nedir? Ne Demektir?

arka yüz sistemleri (back-end systems) Nedir? Ne Demektir?, Envanter yönetim aşaması ile alakalıdır; kaynaklar belirlendikten sonra yer alır.

Satınalma ve Merchandising terimleri olarak kullanılan arka yüz sistemleri (back-end systems) nedir? ne demektir? veya ne anlama geliyor? sorularının cevabı Envanter yönetim aşaması ile alakalıdır; kaynaklar belirlendikten sonra yer alır.

arka yüz sistemleri (back-end systems) sözlük anlamı Envanter yönetim aşaması ile alakalıdır; kaynaklar belirlendikten sonra yer alır.

Sitemizde yer alan lojistik terimleri

nakit indirimi (cash discount) İmzalanan kontratta belirlenen zamanda faturanın ödenmesini teşvik etmek için faturalanmış maliyet üzerinden yapılan indirim.

fiyatlandırma politikası (pricing policy) Malların nasıl fiyatlandırılması gerektiği konusunda rehberlik eden şirket politikası.

pazar fiyatı (at-market price) Rakiplerin aynı ürünü sunmalarına benzer.

kavramlar (constructs) Bir teorinin temel değişkenleri.

dahili ortaklık (internal partnering) Firmanın değişik bölgelerinden gelen elemanlarla oluşturulan çapraz işlevli takımlar kullanılarak firmanın verimliliğinin artırması açısından merchandising etkinliklerinin koordinasyonunun sağlanması.

teslimatta nakit ödeme (cash on delivery-COD) Ödeme koşulu; indirim yapılmaz ve mallar teslim edildiğinde paranın tamamının nakit olarak ya da tasdikli çek ile ödenmesi gerektiği anlamına gelir.

müşteri iadeleri ve tenzilatlar (customer returns and allowances) Malın iade edilmesi ve paranın geri ödenmesi ya da müşterinin memnuniyetsizliği yüzünden fiyat ayarlaması sebebiyle satışın iptal edilmesi.

tasfiye fiyatı (liquidation price) Aracı fiyatına bakın.

liste fiyatı (list price) İmalatçıların/toptan satıcıların kataloglarında ya da fiyat belgelerinde yer alan önerilen perakende satış fiyatı; ürünün değerinin nihai müşteri tarafından tahmin edilmesi; toptan satış fiyat yapısının temeli.

her şey dahil tedarik (full package sourcing-FPS) Bir mal satın alma sözleşme koşulu; giysi yapmak için gerekli olan her şey (malzemeyi satın almak, numuneleri geliştirmek, giysileri yapmak ve birinci sınıf malları tedarik şirketine yollamak) kontraktör tarafından sağlanır; kumaş ya da araç gereçler tedarik şirketine ait değildir.

mal altsınıfları (merchandise subclasses) Sınıflar içerisindeki ürün grupları.

Satınalma Eğitimi

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.