0 212 230 9009 / egitim(at)biymed.com

aşağıdan yukarı planlama (bottom-up planning) Nedir? Ne demektir?

0

aşağıdan yukarı planlama (bottom-up planning) Nedir? Ne Demektir?

aşağıdan yukarı planlama (bottom-up planning) Nedir? Ne Demektir?, Müşteriyle ilişkisinin yakınlığına göre kurumda en düşük seviyedeki kişi ile başlayan mal planlaması.

Satınalma ve Merchandising terimleri olarak kullanılan aşağıdan yukarı planlama (bottom-up planning) nedir? ne demektir? veya ne anlama geliyor? sorularının cevabı Müşteriyle ilişkisinin yakınlığına göre kurumda en düşük seviyedeki kişi ile başlayan mal planlaması.

aşağıdan yukarı planlama (bottom-up planning) sözlük anlamı Müşteriyle ilişkisinin yakınlığına göre kurumda en düşük seviyedeki kişi ile başlayan mal planlaması.

Sitemizde yer alan lojistik terimleri

satış hacmi (sales volume) Değerlendirilen satış dönemi süresindeki sınıflandırmaların toplam satışı.

ürün gamı dağılımı (assortment distribution) Miktarın ürün gamı faktörleri arasında sınıflandırma seviyesinde bölüştürülmesi.

Gümrük komisyoncusu (Customs House broker) Gümrükten çıkarma işlemlerini şirket yararına kolaylaştırmak için limanda bekleyen kişi; gümrük girişlerinin hazırlanmak ve dosyalamak, vadesi gelen gümrük vergilerinin ödenmesini ayarlamak, malların gümrükten çekilmesi için işlemleri yapmak ve gümrükle ilgili konularda müşteriyi temsil etmek için Maliye Bakanlığı tarafından görevlendirilmiş bir kişi ya da firma.

Karayib Ülkeleri Girişimi (Caribbean Basin Initiative-CBI) NAFTA?dan sonra 1987 yılında Amerika Birleşik Devletleri?nin Orta Amerika ve Batı Hint Adalarında yer alan diğer ülkelerle ticaret yapmasını güdülemek için oluşturulmuştur.

dolar bazında open-to-buy (dollar open-to-buy) Teslim alınacak planlanmış mal ile perakende olarak siparişi verilmiş mal arasındaki fark.

pazarlama bölgesi (marketing constituency) Hazır Giyim Firmasının Davranış Teorisine göre firmanın altı dahili bölgesinden birisi; bir şirketin pazarını belirlemek, şirketin imajını ve promosyonlarla da ürünlerini şekillendirmek ve güçlendirmek, satış fırsatlarını en iyi şekilde kullanmak ve anonim büyüme için alternatif stratejiler geliştirmek ile sorumludur.

ürün özellikleri (product features) Renk, tarz, kumaş vb. gibi ürünün vasıfları.

satış promosyonu (sales promotion) Toplam geliri artırmak için başvurulan bir pazarlama stratejisi.

yoğun değişim geçiren ürünler (change-intensive products) Moda ve sezonsal etkiler nedeniyle çok sık değişiklik geçiren ürünler.

teknolojinin uygulanması (implementation of technology) Rogers?a (1983) göre yeniliğin yayılması teorisinin iki aşamasından bir tanesi; teknoloji kullanılmaya başlandıkça ortaya çıkar.

vergiler ödenmeden önceki net kâr (net profit before taxes) Bir firmanın gelir vergisini ödeme figürü.

Satınalma Eğitimi

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.