0 212 230 9009 / egitim(at)biymed.com

Asya/Pasifik Kıyısı ticaret bloğu Nedir? Ne demektir?

0

Asya/Pasifik Kıyısı ticaret bloğu Nedir? Ne Demektir?

Asya/Pasifik Kıyısı ticaret bloğu Nedir? Ne Demektir?, Doğu, Güneydoğu ve Güney Asya?daki ülkeler.

Satınalma ve Merchandising terimleri olarak kullanılan Asya/Pasifik Kıyısı ticaret bloğu nedir? ne demektir? veya ne anlama geliyor? sorularının cevabı Doğu, Güneydoğu ve Güney Asya?daki ülkeler.

Asya/Pasifik Kıyısı ticaret bloğu sözlük anlamı Doğu, Güneydoğu ve Güney Asya?daki ülkeler.

Sitemizde yer alan lojistik terimleri

alt uç fiyat aralığı (low-end price range) Ürün sınıfı için istenen göreceli en düşük fiyat; bit pazarları, outletler, sokak satıcıları ve tek fiyatlı indirim mağazaları tarafından kullanılır; malın kalitesini düşük olması riski fazladır.

müşteri iadeleri ve tenzilatlar (customer returns and allowances) Malın iade edilmesi ve paranın geri ödenmesi ya da müşterinin memnuniyetsizliği yüzünden fiyat ayarlaması sebebiyle satışın iptal edilmesi.

temel gelir beyanatları (basic income statements) gelir ölçümleri ve gelir değişiklikleri için bilgi sağlayan onbir temel unsuru içine alan belgeler.

gelir beyanatı (income statement) Belirlenmiş bir zaman dilimi için bir firmanın gelir ve giderlerinin özeti; genellikle aylık, üç aylık ve/veya yıllık esasla hazırlanırlar.

satış fiyatı (selling price) Müşterinin bir ürün için ödediği fiyat; imalat sektöründeki toptan satış fiyatı; perakende sektöründe ilk fiyattan daha yüksek ya da daha düşük olabilir.

evrensel ürün kodu (universal product code-UPC) Tek bir ürünü temsil eden 12 haneli kod.

sabit liste fiyatı (resale price maintenance) Dikey fiyat ayarlama olarak da bilinir; imalatçılar kendi ürünlerinin perakende fiyatlarını kontrol ettikleri zaman ortaya çıkar; yasal olmayan bir uygulamadır.

yeniden sipariş (reorder) Daha önceden stoklanmış malı yenileme talebi.

kâr marjı (gross profit) “Brüt kâr”a bakın.

potansiyel satışlar (potential sales) Müşteri alımı ertelerse ya da ürünlere göz atarsa gerçekleşir.

Kuzey Amerika Serbest Ticaret Antlaşması (NAFTA- North America Free Trade Agreement) ABD, Kanada ve Meksika arasında 1994 yılında imzalanan ticari anlaşma; amacı genişletilmiş ticaret ve yatırım ile ekonomik büyümeyi teşvik etmektir.

Satınalma Eğitimi

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.