0 212 230 9009 / egitim(at)biymed.com

Atmosferik (Atmospherics) Nedir? Ne demektir?

0

Atmosferik (Atmospherics) Nedir? Ne Demektir?

Atmosferik (Atmospherics) Nedir? Ne Demektir?, Mimari, ışıklandırma ve yerleşim gibi dikkat çeken ve satışları uyaran faktörler – mağaza içi dekor.

Satınalma terimleri olarak kullanılan Atmosferik (Atmospherics) nedir? ne demektir? veya ne anlama geliyor? sorularının cevabı Mimari, ışıklandırma ve yerleşim gibi dikkat çeken ve satışları uyaran faktörler – mağaza içi dekor.

Atmosferik (Atmospherics) sözlük anlamı Mimari, ışıklandırma ve yerleşim gibi dikkat çeken ve satışları uyaran faktörler – mağaza içi dekor.

Sitemizde yer alan lojistik terimleri

Zaman serileri analizi (Time series analysis) Gelecekteki durumu tahmin etmek için geçmişteki verileri kullanan istatistiksel yöntem.

Dayanıklı mallar (Durable goods) Uzunca bir süre kullanım ömrü olan mallar.

Marka genişletme (Brand extension) Mevcut bir marka ismini yeni bir ürün için kullanmak.

Geri dönen sipariş (Back order) Tedarikçinin aldığı siparişin zamanında karşılayamadığı ve sözkonusu ürünler imalat, ithalat vb. yollardan temin edildiğinde en kısa sürede teslim etmeyi istediği kısmı.

Cari aktifler (Current assets) Nakit veya normal koşullarda bir yıl içinde nakde dönüştürülebilecek maddi varlıklar.

Esnek fiyatlandırma (Elastic pricing) Müşterilerin satış fiyatları üzerinde pazarlık yapmasına izin veren bir fiyatlandırma stratejisi.

Marka (Brand, Trade Mark) 1- Bir mal veya hizmetin kimliğidir. 2- Bir malı diğerinden (rakiplerinden) ayırmakta, malın yararlarını ve kalitesini sembolize edebilmekte, hatırlanmasına katkıda bulunabilmektedir.3- Bir mal veya hizmeti bütün diğer benzerlerinden ayıran, farklı olarak tanımlayan isim, resim, terim veya semboller.

Rekabetçi reklâm (Competitive advertisements) Belirli bir markanın özelliklerini ve üstünlüklerini öne çıkararak tanıtan ve rekabetçi üstünlük sağlamayı amaçlayan reklamlardır.

Özellikli ürün mağazaları (Speciality store) Sınırlı sayıda ve genellikle birbirini tamamlayıcı nitelikte ürün kategorileri üzerinde yoğunlaşan ve üst düzeyde hizmet sunan mağazalardır.

Telemarketing (Telemarketing) Bir ürünü veya hizmeti potansiyel müşterilere telefon ederek, anlatarak ve sipariş isteyerek satma süreci.

Franchising (Franchising) Sözleşmeye dayalı bir dağıtım sistemi. Ana firmanın kendi pazarlama planına bağlı olarak kendi markasıyla satış yapması için bir ücret karşılığında iş yapma haklarını vermesi.

Satınalma Eğitimi

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.