0 212 230 9009 / egitim(at)biymed.com

Avrupa Ticari Bloğu (Europe Trading Bloc) Nedir? Ne demektir?

0

Avrupa Ticari Bloğu (Europe Trading Bloc) Nedir? Ne Demektir?

Avrupa Ticari Bloğu (Europe Trading Bloc) Nedir? Ne Demektir?, Doğu ve Batı Avrupa?da yer alan ülkeler.

Satınalma ve Merchandising terimleri olarak kullanılan Avrupa Ticari Bloğu (Europe Trading Bloc) nedir? ne demektir? veya ne anlama geliyor? sorularının cevabı Doğu ve Batı Avrupa?da yer alan ülkeler.

Avrupa Ticari Bloğu (Europe Trading Bloc) sözlük anlamı Doğu ve Batı Avrupa?da yer alan ülkeler.

Sitemizde yer alan lojistik terimleri

doğru yanıt (accurate response) Tahminde bulunan kişilerin iyi bir şekilde önceden bildirdiklerine ya da bildirmediklerine karar vermek ve hatalı tahminlerin etkisini en aza indirmek için onların mal planlama süreçlerinin yeniden tasarımını yapmak (Fisher, Hammond, Obermeyer, & Raman, 1994, syf. 84).

ileri tarihleme (advanced dating) Mal satın alma kontratlarında kullanılan bir terim; faturanın son ödeme tarihinin ileri bir zamana ertelenmesi.

fiyat sonlamaları (price endings) Bir fiyatın ya tek rakamla ya da çift rakamla bitmesi durumu.

satış döneminin sonlarına doğru sunulan indirim (late-selling-period discount) İmalatçının malzemeye yatırım yapmış olduğu durumlarda üretimi ve malların satışını uzatmak için kullanılan indirim.

envanter planlamada stok-satış oran metodu (stock-to-sales ratio method of inventory planning) Bir dönemdeki toplam envanterin aynı dönemdeki satışlara bölünmesi ile bulunur; moda/sezonsal mallar için kullanılır.

kurumsal piramitteki katmanlar (tiers in organizational pyramid) Malın planlanacağı davranış şeklini etkileyen kurumsal yapıdaki hiyerarşik seviyeler.

ürün hızı (product velocity) Bir ürünün endüstri matrisinden geçme hızı; bir satış dönemi süresince ortalama envanter.

Hazır Giyim Firmasının Davranış Teorisi (Behavioral Theory Of The Apparel Firm-BTAF) Firmayı bazı ortak amaçları paylaşan çalışanların bir koalisyonu olarak görür; hazır giyim firması dahili bölgeler olarak da bilinen beş uzmanlaşma alanına bölünmüştür.

merchandising takvimi (merchandising calendar) Belirli bir mal grubunun merchandising çevrimi ile bağlantılı ayları, merchandising çevrimi içerisindeki haftaları, mevsimsel olayları, satış ve geçiş dönemlerini, fiyatlandırma planını ve teslimat planını içeren çizelge.

müşteri ihtiyaçları (customer needs) Müşterinin ihtiyacı olan herhangi bir şey, mal çeşidi, tarz ve fiyat gibi; müşteriye cevap verme, sürat, bilgili eleman, doğruluk ve erişimin dahil olduğu müşteri hizmetleri.

elektronik veri değişimi (electronic data interchange-EDI) Satış bilgileri, satın alma emirleri ya da standart bir formattaki faturalar gibi ticari belgelerin bilgisayardan bilgisayara iletilmesi.

Satınalma Eğitimi

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.