0 212 230 9009 / egitim(at)biymed.com

ayırt edilmiş ürünler (differentiated products) Nedir? Ne demektir?

0

ayırt edilmiş ürünler (differentiated products) Nedir? Ne Demektir?

ayırt edilmiş ürünler (differentiated products) Nedir? Ne Demektir?, rakip firmalar tarafından üretilen ya da dağıtılan ürünlerin yanında ayırt edileilen ürünler.

Satınalma terimleri olarak kullanılan ayırt edilmiş ürünler (differentiated products) nedir? ne demektir? veya ne anlama geliyor? sorularının cevabı rakip firmalar tarafından üretilen ya da dağıtılan ürünlerin yanında ayırt edileilen ürünler.

ayırt edilmiş ürünler (differentiated products) sözlük anlamı rakip firmalar tarafından üretilen ya da dağıtılan ürünlerin yanında ayırt edileilen ürünler.

Sitemizde yer alan lojistik terimleri

temel ürünler (basic goods) Bir merchandising çevriminden bir sonraki çevrime kadar tarzlarında çok az değişiklik geçiren sınıflandırmalar.

stok tutma birimi (stock keeping unit-SKU) Mal planlaması ya da envanter amaçları için birim seviyesinde ürün belirlenmesi; genellikle tarz, beden ve renk kombinasyonunu temsil eder.

genel giderler/işletme gideri (overhead/operating expense) Satılan mal maliyeti ve mal tedarik maliyeti haricinde bir firmayı işletmek için gerekli olan maliyetler

yönetim bölgesi (executive constituency) Genellikle işlevsel uzmanlaşma alanları/ bölgelerin başkanları ve mal sahibi/müdür ya da baş yetkili memur/başkandan oluşan bir hazır giyim firmasının yönetimi.

sınırlı hizmet (limited service) Self servis ve tam hizmetin bazı yönlerini bir araya toplar; müşterilerin malları kendilerinin seçmesini gerektirir.

uzmanlaşma teorisi (theory of specialization) Çalışanın sorumluluğu artar ve çalışanın belli bir alanda çok bilgili olmasına olanak verecek şekilde uzmanlaşma alanı daha odaklı bir hale gelir.

firmanın dahili bölgeleri (internal constituencies of the firm) Hazır Giyim Firmasının Davranış Teorisine (Kunz, 1995) göre, firma içindeki uzmanlaşma alanları.

gümrük vergisi (tariff) İhracat veya ithalat malları üzerindeki vergiler.

alternatif satış (alternate selling) Müşterinin ihtiyaçlarının karşılanamaması durumunda müşteri ile alakadar olmak ve müşterinin beğenebileceği diğer ürünleri önermek.

tescilli donanım sistemleri (proprietary software systems) Kendilerinin kullanması için bireysel firmalar tarafından geliştirilen bilgisayar programları ya da teknoloji.

satış promosyonu (sales promotion) Toplam geliri artırmak için başvurulan bir pazarlama stratejisi.

Satınalma Eğitimi

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.