0 212 230 9009 / egitim(at)biymed.com

Başabaş noktası analizi (Breakeven analysis) Nedir? Ne demektir?

0

Başabaş noktası analizi (Breakeven analysis) Nedir? Ne Demektir?

Başabaş noktası analizi (Breakeven analysis) Nedir? Ne Demektir?, Farklı satış düzeylerinde kârlılığı belirlemek için toplam gelirlerle toplam maliyetler arasındaki ilişkiyi değerlendiren bir teknik.

Satınalma terimleri olarak kullanılan Başabaş noktası analizi (Breakeven analysis) nedir? ne demektir? veya ne anlama geliyor? sorularının cevabı Farklı satış düzeylerinde kârlılığı belirlemek için toplam gelirlerle toplam maliyetler arasındaki ilişkiyi değerlendiren bir teknik.

Başabaş noktası analizi (Breakeven analysis) sözlük anlamı Farklı satış düzeylerinde kârlılığı belirlemek için toplam gelirlerle toplam maliyetler arasındaki ilişkiyi değerlendiren bir teknik.

Sitemizde yer alan lojistik terimleri

Müşteri iadeleri (Customer returns) Müşterilerin hasarlı, kusurlu olması veya uygun olmaması nedeniyle geri getirdikleri malların miktarıdır.

Reklâm Bütçesi (Advertising budget) Belirlenen amaç ve hedefleri gerçekleştirebilmek için gerekli olan kaynakların tümüdür.

Yeniden sipariş noktası (Reorder point) Yeni siparişin verilmesini gerektirdiği kabul edilen stok düzeyi.

Yeniden sipariş noktası (Reorder point) Yeni siparişin verilmesini gerektirdiği kabul edilen stok düzeyi.

Gondol (Gondola) Sırt sırta raflarla oluşturulmuş, ortada bir ada gibi konumlandırılmış self servis tezgâhı.

Lojistik fonksiyonlar (Logistic functions) Çeşitli ürünleri bir araya getirmek, onları depolamak, onları gruplandırarak küçük birimler halinde müşterilere sunmak ve perakende raflarına yerleştirmek.

İlişki pazarlaması (Relations marketing) Mevcut müşteriler arasında bağlılığı yaratmak ve sürdürmek amacıyla tasarlanan pazarlama çabalarıdır.

Geriye doğru bütünleşme (Backward integration) Bir perakendecinin kendi tedarikçilerinin bir kısmına veya tümüne sahip olması anlamına gelen dikey bütünleşme türü.

Esnek fiyatlandırma (Elastic pricing) Müşterilerin satış fiyatları üzerinde pazarlık yapmasına izin veren bir fiyatlandırma stratejisi.

İtme stratejisi (Push strategy) Dağıtım kanalı üyelerine, aracı kurumlara yönelik olarak yapılan ve onları ürünleri sipariş ederek stoklamaya cesaretlendiren tanıtım, tutundurma, indirim, prim vb. etkinlikleri içeren stratejidir.

Giriş engeli (Entry barrier) Perakende pazarında yeni firmaların pazara girmelerini zorlaştıran koşullar.

Satınalma Eğitimi

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.