0 212 230 9009 / egitim(at)biymed.com

Başabaş noktası (Breakeven point) Nedir? Ne demektir?

0

Başabaş noktası (Breakeven point) Nedir? Ne Demektir?

Başabaş noktası (Breakeven point) Nedir? Ne Demektir?, Toplam gelirlerin toplam giderlere eşit olduğu satış miktarı. Bu miktardan daha fazla satış kârlılık sağlayacaktır.

Satınalma terimleri olarak kullanılan Başabaş noktası (Breakeven point) nedir? ne demektir? veya ne anlama geliyor? sorularının cevabı Toplam gelirlerin toplam giderlere eşit olduğu satış miktarı. Bu miktardan daha fazla satış kârlılık sağlayacaktır.

Başabaş noktası (Breakeven point) sözlük anlamı Toplam gelirlerin toplam giderlere eşit olduğu satış miktarı. Bu miktardan daha fazla satış kârlılık sağlayacaktır.

Sitemizde yer alan lojistik terimleri

Reklâm Kampanyası (Advertising Campaign) Reklam planının hazırlanması ve bütçelenmesi, üretimi, uygulanma ve denetimidir.

Geri dönen sipariş (Back order) Tedarikçinin aldığı siparişin zamanında karşılayamadığı ve sözkonusu ürünler imalat, ithalat vb. yollardan temin edildiğinde en kısa sürede teslim etmeyi istediği kısmı.

Ürün hatları (Product lines) Aynı türde ihtiyacı karşılaması, birlikte kullanılması, aynı müşteri grubuna satılması, aynı dağıtım kanalını kullanması veya belirli bir fiyat aralığında bulunması nedeniyle birbirleriyle yakın ilişkili kabul edilen ürün grubudur.

Halkla İlişkiler (Public relations) Bünye içi ve dışı menfaat gruplarından oluşan çevrenin, firma, marka, ürün veya kişiyle “barışını” sağlamaya ve geleceğini iyileştirmeye (yatırım yönlü) dönüktür.

Ürün karması (Product mix) Bir firma tarafından pazara sunulan ürün hatlarının sayısıdır.

Kupon (Coupon) Mağazadan satınalımlarda belirli ürünlerin fiyatında indirim sağlayan basılı kâğıt.

Lojistik fonksiyonlar (Logistic functions) Çeşitli ürünleri bir araya getirmek, onları depolamak, onları gruplandırarak küçük birimler halinde müşterilere sunmak ve perakende raflarına yerleştirmek.

Gizli müşteri (Mystery shopper) Müşteri memnuniyetini, satış standartlarını ve hizmet anlayışını denetlemek amacıyla çoğunlukla bağımsız kuruluşlar veya danışmanlar tarafından yürütülen bir değerlendirme ve iyileştirme çalışmasıdır

Satış süreci (Sales process) Müşterinin satınalma kararını kolaylaştırmak için satış elemanının yerine getirdiği bir dizi etkinlik.

Kişisel satış (Personal selling) Şirketin satış temsilcisi ile müşteri arasında yüzyüze iletişimi içeren satış artırıcı çabanın boyutu.

Cari borçlar (Current liabilities) Bir yıldan daha kısa bir sürede ödenmesi beklenen borçlar.

Satınalma Eğitimi

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.