0 212 230 9009 / egitim(at)biymed.com

başarı ölçüleri (measures of success) Nedir? Ne demektir?

0

başarı ölçüleri (measures of success) Nedir? Ne Demektir?

başarı ölçüleri (measures of success) Nedir? Ne Demektir?, Bir şirket bünyesinde çalışan herhangi bir bireyin başarı seviyesini belirleyen kıstaslar.

Satınalma terimleri olarak kullanılan başarı ölçüleri (measures of success) nedir? ne demektir? veya ne anlama geliyor? sorularının cevabı Bir şirket bünyesinde çalışan herhangi bir bireyin başarı seviyesini belirleyen kıstaslar.

başarı ölçüleri (measures of success) sözlük anlamı Bir şirket bünyesinde çalışan herhangi bir bireyin başarı seviyesini belirleyen kıstaslar.

Sitemizde yer alan lojistik terimleri

teknolojinin uygulanması (implementation of technology) Rogers?a (1983) göre yeniliğin yayılması teorisinin iki aşamasından bir tanesi; teknoloji kullanılmaya başlandıkça ortaya çıkar.

envanterin perakende metodu (retail method of inventory) Envanterin perakende fiyatlarla belirlenen değeri.

envanter planlamada kullanılan periyodik yenileme metodu (periodic replenishment method of planning inventory) Satıcı ya da perakendeci tarafından gerçekleştirilen bilgisayar destekli siparişlerle otomatik yenileme; temel/sabit mallar için kullanılabilir.

son-benimseme ürün gelişimi (post-adoption product development) Bir tasarımın bir tarza mükemmel bir şekilde uygulanmasını ve tarzın üretilebilir hale getirilmesini gerektiren süreçleri içerir; seri geliştirme surecinin bir parçası.

uyarlanabilir birleşik kültür (adaptive corporate culture) Devamlı değişen müşteri fırsatlarının olduğu bir rekabet ortamında kâr elde edebilecek şekilde devam etme yeteneğine sahip olan kurumlar. (Goldman, Nagel ve Preiss, 1995).

aracı fiyatı (job-off price) Sıkıntılı malların bir aracıya satılma fiyatı; parça başı ya da ağırlıkla satılabilirler.

teknik paket (technical package) Giysi Alım Anlaşması detaylı yapım, ölçüm, kalıplar ve işaretleyicileri tamamlayan ürün özellikleri.

sabit liste fiyatı (resale price maintenance) Dikey fiyat ayarlama olarak da bilinir; imalatçılar kendi ürünlerinin perakende fiyatlarını kontrol ettikleri zaman ortaya çıkar; yasal olmayan bir uygulamadır.

alternatif satış (alternate selling) Müşterinin ihtiyaçlarının karşılanamaması durumunda müşteri ile alakadar olmak ve müşterinin beğenebileceği diğer ürünleri önermek.

eğitim (training) Spesifik ve önceden belirlenmiş sonuçların olabildiğince çabuk nasıl üretileceğini içeren oldukça kısa dönemli bir etkinlik.

aracı fiyatı (job-off price) Sıkıntılı malların bir aracıya satılma fiyatı; parça başı ya da ağırlıkla satılabilirler.

Satınalma Eğitimi

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.