0 212 230 9009 / egitim(at)biymed.com

başvuru mektubu (cover letter) Nedir? Ne demektir?

0

başvuru mektubu (cover letter) Nedir? Ne Demektir?

başvuru mektubu (cover letter) Nedir? Ne Demektir?, Potansiyel işveren ile iletişim kurmak için bir araç; şirket hakkında sahip olunan bilgiyi ve başvuruda bulunan kişinin işe ne gibi fayda sağlayacağını gösterir.

Satınalma ve Merchandising terimleri olarak kullanılan başvuru mektubu (cover letter) nedir? ne demektir? veya ne anlama geliyor? sorularının cevabı Potansiyel işveren ile iletişim kurmak için bir araç; şirket hakkında sahip olunan bilgiyi ve başvuruda bulunan kişinin işe ne gibi fayda sağlayacağını gösterir.

başvuru mektubu (cover letter) sözlük anlamı Potansiyel işveren ile iletişim kurmak için bir araç; şirket hakkında sahip olunan bilgiyi ve başvuruda bulunan kişinin işe ne gibi fayda sağlayacağını gösterir.

Sitemizde yer alan lojistik terimleri

ilk fiyat (first price) Orijinal perakende satış fiyatı; liste fiyatıyla ya da müşterinin fiyat etiketinde gördüğü fiyatla aynı olabileceği gibi farklı da olabilir; ilk fiyat perakende fiyat yapıları için temel fiyattır.

algısal harita (perceptual map) Kavramlar arası ilişkilerin iki boyutlu diyagramı.

tarama (scanning) Barkodlar, resimler ya da diğer belgeler yoluyla bilginin elektronik olarak yorumlanması.

dinamik merchandising süreci (dynamic merchandising process) Sürekli olarak yeni bilgi katan ürün serilerinin planlaması, geliştirilmesi ve sunumu.

brüt kâr (gross margin-GM) İşletme masraflarını karşılamak ve kâr oluşturmak için mevcut olan gelirdir; bazen de brüt kâr olarak adlandırılır. (Net satışlar – Satılan malların maliyeti).

pazarlama kavramı (marketing concept) Harici koalisyonlarının, yani değişim ortakları özellikle de müşterilerinin, istek ve ihtiyaçlarını karşılamak için yapılacak işleri ve etkinlikleri idare eden şirket felsefesi (Houston, 1986).

kavramlar (constructs) Bir teorinin temel değişkenleri.

sabit liste fiyatı (resale price maintenance) Dikey fiyat ayarlama olarak da bilinir; imalatçılar kendi ürünlerinin perakende fiyatlarını kontrol ettikleri zaman ortaya çıkar; yasal olmayan bir uygulamadır.

mal/seri sunumu (merchandise/line presentation) Seriyi değerlendirmek ve göze çarpıcı ve satılabilir bir hale getirmek için gerekli olan süreç.

varış limanındaki maliyet (landed cost) Malların alıcının dağıtım merkezine teslim edilinceye kadar olan maliyeti.

mal sınıflandırması (merchandise classification) Bir mal kategorisi içindeki ürün grupları.

Satınalma Eğitimi

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.