0 212 230 9009 / egitim(at)biymed.com

belirli tek bir fiyata ya da daha önceden belirlenmiş birkaç fiyat noktasına göre fiyatlandırma (price lining) Nedir? Ne demektir?

0

belirli tek bir fiyata ya da daha önceden belirlenmiş birkaç fiyat noktasına göre fiyatlandırma (price lining) Nedir? Ne Demektir?

belirli tek bir fiyata ya da daha önceden belirlenmiş birkaç fiyat noktasına göre fiyatlandırma (price lining) Nedir? Ne Demektir?, Mal kalitesindeki farklılıkları yansıtacak sınırlı sayıdaki fiyat noktasında sunma (Mason, Mayer, Ezell, 1984); değişik maliyetlerdeki malların aynı fiyattan satma.

Satınalma terimleri olarak kullanılan belirli tek bir fiyata ya da daha önceden belirlenmiş birkaç fiyat noktasına göre fiyatlandırma (price lining) nedir? ne demektir? veya ne anlama geliyor? sorularının cevabı Mal kalitesindeki farklılıkları yansıtacak sınırlı sayıdaki fiyat noktasında sunma (Mason, Mayer, Ezell, 1984); değişik maliyetlerdeki malların aynı fiyattan satma.

belirli tek bir fiyata ya da daha önceden belirlenmiş birkaç fiyat noktasına göre fiyatlandırma (price lining) sözlük anlamı Mal kalitesindeki farklılıkları yansıtacak sınırlı sayıdaki fiyat noktasında sunma (Mason, Mayer, Ezell, 1984); değişik maliyetlerdeki malların aynı fiyattan satma.

Sitemizde yer alan lojistik terimleri

satış noktası (point of sale-POS) Yazarkasa tarafından kaydedilen bilgi.

aracı fiyatı (job-off price) Sıkıntılı malların bir aracıya satılma fiyatı; parça başı ya da ağırlıkla satılabilirler.

fiyatlandırma stratejisi (pricing strategy) Firmanın hedef müşterisine hitap etmek ve firmanın amaçlarını gerçekleştirmek üzere tasarlanan fiyatlandırma bileşenlerinin bir kombinasyonu.

tahmin (forecasting) Mevcut trendlerle ilintili geçmişten gelen birçok faktöre ve çevresel faktörlere dayanarak geleceği tahmin etmek.

Gümrük komisyoncusu (Customs House broker) Gümrükten çıkarma işlemlerini şirket yararına kolaylaştırmak için limanda bekleyen kişi; gümrük girişlerinin hazırlanmak ve dosyalamak, vadesi gelen gümrük vergilerinin ödenmesini ayarlamak, malların gümrükten çekilmesi için işlemleri yapmak ve gümrükle ilgili konularda müşteriyi temsil etmek için Maliye Bakanlığı tarafından görevlendirilmiş bir kişi ya da firma.

tam hizmet (full service) Satış personeli birebir satış hizmetini ücretsiz hediye paketleme, tadilatlar, nakliye ve park alanının varlığı gibi müşteriye rahatlık sunan diğer kolaylıklarla birlikte müşteri hizmeti ortamında birleştirir.

promosyon indirimleri (promotional discounts) İmalatçının satışların artmasını desteklemek için fiyatta gerçekleştirdiği özel bazı indirimler.

merchandising bölgesi (merchandising constituency) Hazır Giyim Firmasının Davranış Teorisine göre firmanın altı dahili bölgesinden birisi; müşterilerin hazır giyim hakkındaki tercihlerini firmanın geri kalan kısmı için yorumlamakla sorumludur; ürün serilerini planlamak, geliştirmek ve sunmak.

envanter (inventory) Herhangi bir zamanda stokta bulunan mal.

indirim yüzdesi (percent markdown) Net satış yüzdesi olarak hesaplanan indirim miktarı

tedarik (sourcing) Belirlenmiş zaman aralığında teslim edilme şartıyla belirlenmiş kalite ve hizmet seviyesindeki malzeme, üretim ve bitmiş mallar için en iyi maliyeti sağlayan satıcıya karar verme.

Satınalma Eğitimi

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.