Bilgi Teknolojisi(Information Technology) Nedir? Ne Demektir?

0

Bilgi Teknolojisi(Information Technology) Ne Demek

Bilgi Teknolojisi(Information Technology) nedir? Bilgi Teknolojisi(Information Technology) ne demek, ne anlama gelmektedir? Kalite Terimleri Sözlüğü Bilgi Teknolojisi(Information Technology) hakkında aşağıda sözlük anlamı ve kısaca açıklası yapılmıştır.

Bilgi Teknolojisi(Information Technology) Bilginin üretilmesi, toplanması, biriktirilmesi, işlenmesi, yeniden elde edilmesi, yayılması ve korunmasını sağlayan ve bunlara yardımcı olan araçlardır. Bilgi teknolojisi; bilginin toplanması, işlenmesi, depolanması, iletişim ağları aracılığıyla bir yerden bir yere iletilmesi, kullanıcıların hizmetine sunulması, yönetilmesi, saklanması ve güvenliğinin sağlanması ile söz konusu sistemlerde saklanan bilgiye erişim kurallarının belirlenmesinde yararlanılan yazılım ve donanım teknolojilerini kapsayan bir bütündür. (Kamu İç Denetim Rehberi) 

Kalite Terimleri Sözlüğü teknik terimleriyle ilgili olarak web sitemizin forum bölümünde daha fazla bilgi bulabilirsiniz. Ayrıca, Kalite Terimleri Sözlüğü yönelik verdiğimiz eğitimlerine ait içerikler için kurumsal eğitimler sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

BENZER KELİMELER
Basamak Merdivene adım attıkça basılan ve art arda gelen birbirinden yüksek düzeylerden her biri

Asma Makas Üzerine gelen yükleri dikmeler yerine yanlamalar aracılığıyla mesnetlere aktaran makas

Esneklik Bir cismin, üzerindeki yükün kaldırılmasıyla ilk durumuna dönmesi özelliği; esnek olma hali, elastiklik

Common Mode Rejection Ratio bir enstrümanın beslendiği devreden kaynaklanan elektriksel girişimi reddetme yeteneği.

Tasarlanmış Beton Gerekli özellikler ve ilâve karakteristiklerin imalâtçıya tarif edildiği ve imalâtçının bu özellikllerle ilâve karakteristiklere uygun betonu temin etmede sorumlu olduğu beton.

Uygulama yılı İşlerin gerçekleştirildiği yıl.

Kalkan duvar Beşik çatı ile örtülü bir yapının mahyaya dik gelen duvarındaki üçgen bölüm

Buffer 1) yazılım terminolojisinde bir veya bir grup kaydedicinin verileri ileten ve alan cihazlar arasındaki iletişim hızı farklılıklarını telafi etmek amacıyla geçici olarak depoladığı yer. 2) donanımlarda bir devrenin diğerine reaksiyon göstermesini engellemek amacıyla oluşturulan yalıtım devresi.

Kesim Kalıbı Kutu açınımını karton tabakasından ayırmak için kalıp tahtaları üzerine çeşitli yöntemlerle bıçakları yerleştirerek hazırlanan kalıba kesim kalıbı denir.

Common Cause Genel nedenler; her imalat sürecinde bulunan, tüm girdilerin bileşimi sonucunda oluşan öngörülebilir tesadüfi sapma.

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.