0 212 230 9009 / egitim(at)biymed.com

birebir satış hizmetleri (personal selling service) Nedir? Ne demektir?

0

birebir satış hizmetleri (personal selling service) Nedir? Ne Demektir?

birebir satış hizmetleri (personal selling service) Nedir? Ne Demektir?, Malın seçilmesi ve satın alınmasına yardımcı olabilmek için satıcı ve müşterinin yakın etkileşimi.

Satınalma terimleri olarak kullanılan birebir satış hizmetleri (personal selling service) nedir? ne demektir? veya ne anlama geliyor? sorularının cevabı Malın seçilmesi ve satın alınmasına yardımcı olabilmek için satıcı ve müşterinin yakın etkileşimi.

birebir satış hizmetleri (personal selling service) sözlük anlamı Malın seçilmesi ve satın alınmasına yardımcı olabilmek için satıcı ve müşterinin yakın etkileşimi.

Sitemizde yer alan lojistik terimleri

veri güvenilirliği (data integrity) Gerçekliği doğru bir şekilde veren bilgi.

kariyer gelişimi (career development) Hayat boyu devam edecek, işle ilgili olanakları inceleme ve bir kişinin bilinçli olarak hayatında ne yapmak istediğine karar verme süreci (“Born Free.” A World of Options, 1978).

kariyer seviyesi (career level) Kariyer ilerlemesindeki bir aşama.

metrekare denklikleri (square meter equivalents-SEM) Bir elbise veya elbise grubu yapmak için gereken kumaş miktarı.

estetik yararlar (aesthetic benefits) Duyusal haz, güzellik, duyguların harekete geçirilmesi, yaratıcı ifade ve kimliği içine alır; zevk ve memnuniyet ile sonuçlanır (Fiore & Kimle, 1997).

hızlı indirim fiyatlandırması (quick markdown pricing) Kelepir (bargain) alışverişi yapanlar için yüksek değer sağlamağa yönelik tasarlanan bir fiyatlandırma stratejisi; yıllık birçok satış dönemi olan moda ve sezonsal mallar için kullanılır.

evrensel ürün kodu (universal product code-UPC) Tek bir ürünü temsil eden 12 haneli kod.

uyarlanabilir birleşik kültür (adaptive corporate culture) Devamlı değişen müşteri fırsatlarının olduğu bir rekabet ortamında kâr elde edebilecek şekilde devam etme yeteneğine sahip olan kurumlar. (Goldman, Nagel ve Preiss, 1995).

öğrenme (learning) Daha uzun süreli sonuçlar için öğrenim işinin sonucu (Barr &Tagg, 1995).

brüt kâr (gross margin-GM) İşletme masraflarını karşılamak ve kâr oluşturmak için mevcut olan gelirdir; bazen de brüt kâr olarak adlandırılır. (Net satışlar – Satılan malların maliyeti).

ticari sistemler (commercial systems) Bilgisayar yazılım şirketlerinden ve danışman şirketlerden satın alınabilen bilgisayar programları.

Satınalma Eğitimi

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.