0 212 230 9009 / egitim(at)biymed.com

Bölgesel pazarlama (Regional marketing) Nedir? Ne demektir?

0

Bölgesel pazarlama (Regional marketing) Nedir? Ne Demektir?

Bölgesel pazarlama (Regional marketing) Nedir? Ne Demektir?, Belirli bir bölgenin insanlarının özel zevklerine, ihtiyaçlarına ve ilgi alanlarına odaklanarak satış yapmayı amaçlayan pazarlama anlayışı.

Satınalma terimleri olarak kullanılan Bölgesel pazarlama (Regional marketing) nedir? ne demektir? veya ne anlama geliyor? sorularının cevabı Belirli bir bölgenin insanlarının özel zevklerine, ihtiyaçlarına ve ilgi alanlarına odaklanarak satış yapmayı amaçlayan pazarlama anlayışı.

Bölgesel pazarlama (Regional marketing) sözlük anlamı Belirli bir bölgenin insanlarının özel zevklerine, ihtiyaçlarına ve ilgi alanlarına odaklanarak satış yapmayı amaçlayan pazarlama anlayışı.

Sitemizde yer alan lojistik terimleri

Giriş engeli (Entry barrier) Perakende pazarında yeni firmaların pazara girmelerini zorlaştıran koşullar.

Hatırlatıcı reklâm (Reminder advertisements) Bir ürünle ilgili olarak önceden verilen bilgileri ve eğitimleri pekiştirme yoluyla hatırlatma ve isimleri zihinlere yerleştirme çabasıdır.

Oligopol (Oligopoly) Az sayıda büyük firmanın pazarın çok büyük bir kısmını kontrol ettiği rekabetçi pazar yapısı

Distribütör (Distributor) Endüstriyel pazarlarda çalışan, bir ürünün promosyonel desteklerle ve çeşitli hizmetlerle toptan satışını yapan aracı.

Tüketim ürünleri (Consumer goods) Nihai tüketiciye satılan mallar ve hizmetler.

Franchising (Franchising) Sözleşmeye dayalı bir dağıtım sistemi. Ana firmanın kendi pazarlama planına bağlı olarak kendi markasıyla satış yapması için bir ücret karşılığında iş yapma haklarını vermesi.

Sosyal sınıf (Social class) Benzer gelir düzeyi, refah, beceri ve güce sahip insanların oluşturduğu grup.

Pazar (piyasa) fiyatı (Market price) Müşteri tarafından gerçekte ödenen fiyattır.

Kategori (Category) Müşterinin birbirlerinin yerine geçebilir olarak gördüğü ürünlerin çeşitlemesi.

Çekme stratejisi (Pull strategy) Nihai tüketicilere yönelik olarak yapılan ve onları perakendecilerden ürünleri istemeye cesaretlendiren tanıtım, tutundurma, reklâm ve benzeri etkinlikleri içeren strateji

Satınalma Eğitimi

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.