0 212 230 9009 / egitim(at)biymed.com

Büyüme aşaması (Growth Stage) Nedir? Ne demektir?

0

Büyüme aşaması (Growth Stage) Nedir? Ne Demektir?

Büyüme aşaması (Growth Stage) Nedir? Ne Demektir?, Ürünün yaşam evrelerinden satışların arttığı dönem.

Satınalma terimleri olarak kullanılan Büyüme aşaması (Growth Stage) nedir? ne demektir? veya ne anlama geliyor? sorularının cevabı Ürünün yaşam evrelerinden satışların arttığı dönem.

Büyüme aşaması (Growth Stage) sözlük anlamı Ürünün yaşam evrelerinden satışların arttığı dönem.

Sitemizde yer alan lojistik terimleri

Lojistik fonksiyonlar (Logistic functions) Çeşitli ürünleri bir araya getirmek, onları depolamak, onları gruplandırarak küçük birimler halinde müşterilere sunmak ve perakende raflarına yerleştirmek.

Marka işareti (Brand mark) Bir markanın sözel olarak ifade edilemeyen kısmı.

Konsinye Mallar İhraç edilmesine rağmen ithalatçı tarafından, tedarikçiye nihai satış gerçekleşmediği sürece ödeme yapılmayan mallardır. X ürünü tedarikçi tarafından ithal eden kişiye ücretsiz bir şekilde verilir, ithalatçı X ürününü sattıktan sonra tedarikçiye ödeme yapar. Satamadıklarını tekrar tedarikçiye iade eder.

Sosyal sınıf (Social class) Benzer gelir düzeyi, refah, beceri ve güce sahip insanların oluşturduğu grup.

Reklam Üretimi (Advertising production) Reklam öğelerini (başlık, metin, görüntü, slogan, logo) düzenleme (layout), film senaryosunu hazırlama ve çekme, seslendirme vb.dir.

Rekabetçi üstünlük (Competitive advantage) Rakiplere göre özgün bir güç sağlayan ve kalite, tasarım, maliyet, zaman gibi bir boyutta üstünlük sağlayan farklılıktır.

Perakendeci (Retailer) Nihai tüketicilere satış yapan aracı kişi ya da kuruluş.

Özellikli ürünler (Speciality goods) Bir müşterinin bulmak ve satın almak için özel çaba harcamasını gerektiren ürünlerdir.

Gondol (Gondola) Sırt sırta raflarla oluşturulmuş, ortada bir ada gibi konumlandırılmış self servis tezgâhı.

Satış analizi (Sales Analysis) Şirketin tüm satış verilerinin biraraya getirilmesi, sınıflandırılması, karşılaştırılması ve üzerinde çalışılmasıdır.

Elektronik data değişimi (EDI) Perakendeci ve tedarikçi arasında karşılıklı iş evraklarının, belgelerin elektronik ortamda (bilgisayarlarla) değişimi.

Satınalma Eğitimi

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.