0 212 230 9009 / egitim(at)biymed.com

Cam tavan (Glass Ceiling) Nedir? Ne demektir?

0

Cam tavan (Glass Ceiling) Nedir? Ne Demektir?

Cam tavan (Glass Ceiling) Nedir? Ne Demektir?, Azınlıkların ve kadınların belirli bir düzeyden daha yukarı terfi etmelerini güçleştiren görünmez engel.

Satınalma terimleri olarak kullanılan Cam tavan (Glass Ceiling) nedir? ne demektir? veya ne anlama geliyor? sorularının cevabı Azınlıkların ve kadınların belirli bir düzeyden daha yukarı terfi etmelerini güçleştiren görünmez engel.

Cam tavan (Glass Ceiling) sözlük anlamı Azınlıkların ve kadınların belirli bir düzeyden daha yukarı terfi etmelerini güçleştiren görünmez engel.

Sitemizde yer alan lojistik terimleri

Başabaş noktası analizi (Breakeven analysis) Farklı satış düzeylerinde kârlılığı belirlemek için toplam gelirlerle toplam maliyetler arasındaki ilişkiyi değerlendiren bir teknik.

Yuppies Şehirli genç profesyoneller.

Uyarlanmış satış (Adaptive selling) Satış davranışlarının müşteri ve satınalma durumu ile ilgili bilgiye bağlı olarak değiştirildiği bir kişisel satış yaklaşımı.

Pazar testi (Market test) Bir ürünün deneme amaçlı olarak sınırlı sayıda pazara sürülmesi.

Sosyal sorumluluk (Social responsibility) Bir organizasyonun kendi karar ve eylemlerinden topluma karşı yükümlülüklerini kabullenmesi.

Büyüme aşaması (Growth Stage) Ürünün yaşam evrelerinden satışların arttığı dönem.

Gerileme dönemi (Decline stage) Ürünlerin yaşam evrelerinden, satışın ve kârlılığın düşüş gösterdiği dördüncü ve sonuncu dönemdir.

Kupon (Coupon) Mağazadan satınalımlarda belirli ürünlerin fiyatında indirim sağlayan basılı kâğıt.

Survey (Survey) Bir anket formunun kullanılması, yüzyüze görüşme, telefon, posta veya bunlardan birkaçı ile sürdürülen bir veri toplama yöntemidir.

Distribütör (Distributor) Endüstriyel pazarlarda çalışan, bir ürünün promosyonel desteklerle ve çeşitli hizmetlerle toptan satışını yapan aracı.

Yaşlanma Bir malın stokta bulunduğu sürenin uzunluğu.

Satınalma Eğitimi

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.