0 212 230 9009 / egitim(at)biymed.com

Çapraz satış (Cross selling) Nedir? Ne demektir?

0

Çapraz satış (Cross selling) Nedir? Ne Demektir?

Çapraz satış (Cross selling) Nedir? Ne Demektir?, Bir bölümün veya departmanın satıcısının müşterilerine diğer departmanlardan tamamlayıcı ürünler de satmaya çalışmasıdır.

Satınalma terimleri olarak kullanılan Çapraz satış (Cross selling) nedir? ne demektir? veya ne anlama geliyor? sorularının cevabı Bir bölümün veya departmanın satıcısının müşterilerine diğer departmanlardan tamamlayıcı ürünler de satmaya çalışmasıdır.

Çapraz satış (Cross selling) sözlük anlamı Bir bölümün veya departmanın satıcısının müşterilerine diğer departmanlardan tamamlayıcı ürünler de satmaya çalışmasıdır.

Sitemizde yer alan lojistik terimleri

Değer (Value) Algılanan faydaların fiyata oranı.

Ürün geliştirme stratejileri (Product development strategies) Mevcut müşterilere sunmak üzere yeni ürünler geliştirmeye dayalı büyüme stratejileri.

Ödeme hesapları (Accounts payable) Stokta bulunan mallar nedeniyle tedarikçilere borçlu olunan paranın miktarı.

Yeniden sipariş noktası (Reorder point) Yeni siparişin verilmesini gerektirdiği kabul edilen stok düzeyi.

Yeni ürün (New product) Pazarlamayı yapan şirket için herhangi bir şekilde yenilik ifade eden ürün.

Dönüştürme fonksiyonu (Transactional function) Dağıtım kanalının tedariklediği mallar üzerinde yer, zaman, miktar, çeşit ve mülkiyet faydalarının kazandırılmasına hizmet eden faaliyetlerin tümüdür.

Zaman serileri analizi (Time series analysis) Gelecekteki durumu tahmin etmek için geçmişteki verileri kullanan istatistiksel yöntem.

Çalışan indirimi (Employee discount) Çoğu perakende işletmenin çalışanlarına perakende fiyattan yaptıkları iskonto.

Kitle pazarlama (Mass marketing) Bir temel ürünü, müşteri kategorileri ve ihtiyaçları ayırımı gözetmeksizin büyük miktarlarda pazara sunma stratejisi.

Düşey Çatışma (Vertical conflict) Bir pazarlama kanalında farklı düzeyler arasındaki anlaşmazlıklardır.

Farklılaştırma (Diversification) Henüz hizmet götürülmemiş bir pazar dilimine yönelik olarak tümüyle yeni bir perakende formatının geliştirilmesini içeren bir stratejik yatırım fırsatı.

Satınalma Eğitimi

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.