0 212 230 9009 / egitim(at)biymed.com

Cari aktifler (Current assets) Nedir? Ne demektir?

0

Cari aktifler (Current assets) Nedir? Ne Demektir?

Cari aktifler (Current assets) Nedir? Ne Demektir?, Nakit veya normal koşullarda bir yıl içinde nakde dönüştürülebilecek maddi varlıklar.

Satınalma terimleri olarak kullanılan Cari aktifler (Current assets) nedir? ne demektir? veya ne anlama geliyor? sorularının cevabı Nakit veya normal koşullarda bir yıl içinde nakde dönüştürülebilecek maddi varlıklar.

Cari aktifler (Current assets) sözlük anlamı Nakit veya normal koşullarda bir yıl içinde nakde dönüştürülebilecek maddi varlıklar.

Sitemizde yer alan lojistik terimleri

Kupon (Coupon) Mağazadan satınalımlarda belirli ürünlerin fiyatında indirim sağlayan basılı kâğıt.

Sunum (Presentation) Satış mesajının müşteriye iletilmesidir. Müşteri ihtiyaçlarının belirlenmesinden sonra satıcının müşteriyi bilgilendirmek ve ikna etmek için sözel ve görsel olarak yaptığı iletişim çabasıdır.

Karşılaştırmalı reklâm (Comperative advertisements) Bir markanın rakiplerine göre güçlü yönlerini öne çıkaran reklâmdır.

Cari borçlar (Current liabilities) Bir yıldan daha kısa bir sürede ödenmesi beklenen borçlar.

Stratejik pazarlama planlaması (Strategic marketing planning) 1- Pazarlama amaçlarının ve stratejilerinin geliştirilmesi. 2- Pazarlama kaynaklarını (fiziki, beşeri ve mali), belirli bir gelecek süreye dönük olarak, pazarlama amaç ve hedefleri doğrultusunda pazarlama fırsatlarına tahsisini öngören bilinçli ve örgütsel bir karar ve seçim sürecidir.

Reklam Üretimi (Advertising production) Reklam öğelerini (başlık, metin, görüntü, slogan, logo) düzenleme (layout), film senaryosunu hazırlama ve çekme, seslendirme vb.dir.

Sabit giderler (Fixed costs) Belirli bir zaman diliminde satış hacmi ne olursa olsun değişmeyen harcamalar.

Fiyat En genel tanımıyla, satın alınan mal veya hizmetin karşılığında ödenen para veya eşdeğer değerlerdir.

Ölçek ekonomisi (Scale economy) Bir perakendecinin büyüklüğünden ve iş hacminden dolayı elde ettiği maliyet avantajları.

Konsinye Mallar İhraç edilmesine rağmen ithalatçı tarafından, tedarikçiye nihai satış gerçekleşmediği sürece ödeme yapılmayan mallardır. X ürünü tedarikçi tarafından ithal eden kişiye ücretsiz bir şekilde verilir, ithalatçı X ürününü sattıktan sonra tedarikçiye ödeme yapar. Satamadıklarını tekrar tedarikçiye iade eder.

Marka (Brand, Trade Mark) 1- Bir mal veya hizmetin kimliğidir. 2- Bir malı diğerinden (rakiplerinden) ayırmakta, malın yararlarını ve kalitesini sembolize edebilmekte, hatırlanmasına katkıda bulunabilmektedir.3- Bir mal veya hizmeti bütün diğer benzerlerinden ayıran, farklı olarak tanımlayan isim, resim, terim veya semboller.

Satınalma Eğitimi

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.