0 212 230 9009 / egitim(at)biymed.com

Cari borçlar (Current liabilities) Nedir? Ne demektir?

0

Cari borçlar (Current liabilities) Nedir? Ne Demektir?

Cari borçlar (Current liabilities) Nedir? Ne Demektir?, Bir yıldan daha kısa bir sürede ödenmesi beklenen borçlar.

Satınalma terimleri olarak kullanılan Cari borçlar (Current liabilities) nedir? ne demektir? veya ne anlama geliyor? sorularının cevabı Bir yıldan daha kısa bir sürede ödenmesi beklenen borçlar.

Cari borçlar (Current liabilities) sözlük anlamı Bir yıldan daha kısa bir sürede ödenmesi beklenen borçlar.

Sitemizde yer alan lojistik terimleri

Fabrika outlet (Factory outlet) Bir üreticinin sahip olduğu düşük fiyatla satış yapılan perakende satış birimi.

Miktar iskontosu (Quantitiy discount) Büyük sipariş miktarlarında birim fiyatlarda yapılan indirimdir.

Ürün karması (Product mix) Bir firma tarafından pazara sunulan ürün hatlarının sayısıdır.

Pazara nüfuz etme stratejileri (Penatration strategies) Bir organizasyonun mevcut ürünlerinin daha fazlasını mevcut müşterilere satarak büyümeyi amaçlayan stratejiler.

Niş pazarlama (Niche marketing) Pazarlama karmasının unsurlarını tek bir pazar segmentini ele geçirmek için özel olarak bir araya getirmek.

Reklâm Bütçesi (Advertising budget) Belirlenen amaç ve hedefleri gerçekleştirebilmek için gerekli olan kaynakların tümüdür.

Satış süreci (Sales process) Müşterinin satınalma kararını kolaylaştırmak için satış elemanının yerine getirdiği bir dizi etkinlik.

Dönüştürme fonksiyonu (Transactional function) Dağıtım kanalının tedariklediği mallar üzerinde yer, zaman, miktar, çeşit ve mülkiyet faydalarının kazandırılmasına hizmet eden faaliyetlerin tümüdür.

Tedarik Bir mal veya hizmetin kullanılmak/tüketilmek üzere elde edilmesi, sağlanmasıdır.

Franchising (Franchising) Sözleşmeye dayalı bir dağıtım sistemi. Ana firmanın kendi pazarlama planına bağlı olarak kendi markasıyla satış yapması için bir ücret karşılığında iş yapma haklarını vermesi.

Kooperatif reklâm (Cooperative advertising) Bir tedarikçi tarafından kendi ürünlerinin promosyonunun maliyetinin tümünü veya bir kısmını karşılamayı kabul ederek yürütülen tanıtım programıdır.

Satınalma Eğitimi

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.