0 212 230 9009 / egitim(at)biymed.com

Çekme stratejisi (Pull strategy) Nedir? Ne demektir?

0

Çekme stratejisi (Pull strategy) Nedir? Ne Demektir?

Çekme stratejisi (Pull strategy) Nedir? Ne Demektir?, Nihai tüketicilere yönelik olarak yapılan ve onları perakendecilerden ürünleri istemeye cesaretlendiren tanıtım, tutundurma, reklâm ve benzeri etkinlikleri içeren strateji

Satınalma terimleri olarak kullanılan Çekme stratejisi (Pull strategy) nedir? ne demektir? veya ne anlama geliyor? sorularının cevabı Nihai tüketicilere yönelik olarak yapılan ve onları perakendecilerden ürünleri istemeye cesaretlendiren tanıtım, tutundurma, reklâm ve benzeri etkinlikleri içeren strateji

Çekme stratejisi (Pull strategy) sözlük anlamı Nihai tüketicilere yönelik olarak yapılan ve onları perakendecilerden ürünleri istemeye cesaretlendiren tanıtım, tutundurma, reklâm ve benzeri etkinlikleri içeren strateji

Sitemizde yer alan lojistik terimleri

Konsinye mallar (Consignment goods) Perakendecinin satıncaya kadar tedarikçiye ödeme yapmadığı, nihai satış yapılıncaya kadar üzerine almadığı mallardır. Satılmadığında tedarikçisine iade edilir.

Focus grup mülakatı (Focus group interview)pazarlama araştırması tekniğidir. Az sayıda insanın oluşturduğu bir grubun bir moderatörün açık uçlu sorularına verdiği cevaplarla gerçekleştirilen bir

Ürün Satın-alma işlemlerinde satın alınan mal/hizmet veya fikirlerin sağladığı maddi veya manevi faydaların tümüdür.

Stratejik pazarlama (Strategic marketing) Belirli stratejileri kullanarak yürütülen pazarlama çabaları.

Reklâm Bütçesi (Advertising budget) Belirlenen amaç ve hedefleri gerçekleştirebilmek için gerekli olan kaynakların tümüdür.

Tutundurma Faaliyeti (Promotional activity) Bir markaya karşı psikolojik ve davranışsal kabul yaratabilme ve bunun sonucu, o markaya karşı pozitif bir imaj geliştirip marka bağımlılığını sağlayarak, hatırlatarak, onun yayılmasını da temin edebilmektedir.

Net fatura fiyatı (Net invoice price) Faturanın net değeri veya bütün iskontolar çıktıktan sonra toplam fatura tutarı.

Reklâm ajansı (Advertising agency) Başka organizasyonlar için reklam kampanyalarının planlanması ve hazırlanması işini yürüten bir firma.

Marka genişletme (Brand extension) Mevcut bir marka ismini yeni bir ürün için kullanmak.

Fiziki dağıtım fonksiyonu (Physical distribution function) Dağıtım kanalının kendisinden beklenen görevlerini yerine getirebilmesi için malların fizik olarak üretim noktalarından tüketim noktalarına kadar akışını gerçekleştirmesidir.

Ölçek ekonomisi (Scale economy) Bir perakendecinin büyüklüğünden ve iş hacminden dolayı elde ettiği maliyet avantajları.

Satınalma Eğitimi

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.