0 212 230 9009 / egitim(at)biymed.com

çift rakamla biten dolar bazında fiyatlandırmalar (even-dollar endings) Nedir? Ne demektir?

0

çift rakamla biten dolar bazında fiyatlandırmalar (even-dollar endings) Nedir? Ne Demektir?

çift rakamla biten dolar bazında fiyatlandırmalar (even-dollar endings) Nedir? Ne Demektir?, Fiyatlarda çift rakamlı ücretler kullanan bir fiyatlandırma sistemi; bu fiyatlandırma sistemi hazır giyimde genel olarak daha iyi, geçiş ve tasarım malları için kullanılır.

Satınalma ve Merchandising terimleri olarak kullanılan çift rakamla biten dolar bazında fiyatlandırmalar (even-dollar endings) nedir? ne demektir? veya ne anlama geliyor? sorularının cevabı Fiyatlarda çift rakamlı ücretler kullanan bir fiyatlandırma sistemi; bu fiyatlandırma sistemi hazır giyimde genel olarak daha iyi, geçiş ve tasarım malları için kullanılır.

çift rakamla biten dolar bazında fiyatlandırmalar (even-dollar endings) sözlük anlamı Fiyatlarda çift rakamlı ücretler kullanan bir fiyatlandırma sistemi; bu fiyatlandırma sistemi hazır giyimde genel olarak daha iyi, geçiş ve tasarım malları için kullanılır.

Sitemizde yer alan lojistik terimleri

estetik yararlar (aesthetic benefits) Duyusal haz, güzellik, duyguların harekete geçirilmesi, yaratıcı ifade ve kimliği içine alır; zevk ve memnuniyet ile sonuçlanır (Fiore & Kimle, 1997).

sergileme (displaying) Malın müşteri tarafından satın alınacak hale getirilmesi süreci.

alternatif satış (alternate selling) Müşterinin ihtiyaçlarının karşılanamaması durumunda müşteri ile alakadar olmak ve müşterinin beğenebileceği diğer ürünleri önermek.

kariyer kodu (career code) Merchandising sınıflandırmasına göre hem içerisinde meslek sorumluluğu bulunan uzmanlaşma alanını hem de bu uzmanlaşma içindeki kariyer seviyesini temsil eden iki haneli sayı.

geçiş ürün gamları (transition assortments) SKU başına daha makul sayıda birim paylaştırılmış olan ürün gamları, bireysel bir mağazanın ürün gamı ortalamada 6 ile 10 arasındadır.

fiyatlandırma stratejisi (pricing strategy) Firmanın hedef müşterisine hitap etmek ve firmanın amaçlarını gerçekleştirmek üzere tasarlanan fiyatlandırma bileşenlerinin bir kombinasyonu.

yukarıdan aşağıya planlama (top-down planning) Yönetim bölgesi iş planlarını geliştirir; genellikle büyüme projelerine dayanır ve genellikle altı aylık ya da bir yıllık dönemler için satış amaçlarını ve mala yapılacak para yatımlarını belirler; satış amaçlarına odaklanmıştır.

ürün özellikleri (product features) Renk, tarz, kumaş vb. gibi ürünün vasıfları.

geçiş ürün gamları (transition assortments) SKU başına daha makul sayıda birim paylaştırılmış olan ürün gamları, bireysel bir mağazanın ürün gamı ortalamada 6 ile 10 arasındadır.

Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (Association of Southeast Asian Nations-ASEAN) Asya?da yer alan Brunei, Kamboçya, Endonezya, Laos, Malezya, Myanmar, Filipinler, Singapur, Tayland ve Vietnam ülkelerini içine alan ve 1977 yılında kurulan ticaret grubu.

ön-yüz sistemleri (front-end systems) Merchandisingin planlama aşaması ile ilişkilidir ve kaynaklar belirlenmeden önce olur.

Satınalma Eğitimi

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.