0 212 230 9009 / egitim(at)biymed.com

çoklu teslimat stratejisi (multiple delivery strategy) Nedir? Ne demektir?

0

çoklu teslimat stratejisi (multiple delivery strategy) Nedir? Ne Demektir?

çoklu teslimat stratejisi (multiple delivery strategy) Nedir? Ne Demektir?, Bir başlangıç siparişine ve yeniden sipariş(ler)e dayanan belirli bir ürün gamının birden fazla seferde teslim edilmesi.

Satınalma ve Merchandising terimleri olarak kullanılan çoklu teslimat stratejisi (multiple delivery strategy) nedir? ne demektir? veya ne anlama geliyor? sorularının cevabı Bir başlangıç siparişine ve yeniden sipariş(ler)e dayanan belirli bir ürün gamının birden fazla seferde teslim edilmesi.

çoklu teslimat stratejisi (multiple delivery strategy) sözlük anlamı Bir başlangıç siparişine ve yeniden sipariş(ler)e dayanan belirli bir ürün gamının birden fazla seferde teslim edilmesi.

Sitemizde yer alan lojistik terimleri

prestij fiyatlandırma (prestige pricing) “Normal fiyatı” ödemeye razı olan, kalite/değer/hizmete önem veren insanlar için hazırlanan fiyatlandırma stratejisi; aynı zamanda statü, psikolojik ya da market üstü fiyatlandırma olarak da adlandırılır.

ürün gamı çeşitliliği (assortment variety) Ürün gamındaki toplam SKU sayısı.

radyo frekanslı kimlik belirleme etiketleri (radio frequency identification tags) akıllı etiketlere bakın.

sıkıntılı mallar (distressed goods) İstenilen ilk fiyattan satılamayan mallar; ikinci kalite mallar, aşırı üretilmiş mallar, numuneler, bir önceki sezonun malları ve perakendeciden geri gelen mallar.

yönetim geliştirme teorileri (theories of management development) Müdürlerin kurum içerisinde geliştirdikleri yollar; uzmanlaşma yoluyla uzmanlık (ekspertiz) gelişimi ve/veya geniş iş tecrübesi yoluyla uzmanlığın gelişimi.

satış promosyonu (sales promotion) Toplam geliri artırmak için başvurulan bir pazarlama stratejisi.

tahmin (forecasting) Mevcut trendlerle ilintili geçmişten gelen birçok faktöre ve çevresel faktörlere dayanarak geleceği tahmin etmek.

etkin fiyatlandırma (penetration pricing) Pazar payını artırırken müşterinin kafasındaki değer imajını saptamak için tasarlanan fiyatlandırma stratejisi.

kariyer seviyesi (career level) Kariyer ilerlemesindeki bir aşama.

matris alımı (matrix buying) Kendi seri geliştirme süreçlerinin etkinliğini artırmak için birçok büyük perakendecinin kullandığı araç; merchandising grubu en iyi ve/veya en baskın tedarikçilerini belirler ve her bir mal sınıflandırması için tercih edilen satıcıların matrisini çıkarır.

kariyer seçimi (career choice) Bir kişinin işindeki odak olarak bir uzmanlık alanı seçme süreci.

Satınalma Eğitimi

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.